De Boodschap
Kabinet van de PresidentRuimtelijke Ordening en MilieuUncategorized

President Santokhi roept op tot acties tijdens Klimaattop

Afgevaardigden uit bijna 200 landen gaven op dinsdag 8 november 2022 hun visie over de klimaatverandering in de wereld tijdens de VN Klimaattop in Egypte. Zo ook president Chandrikapersad Santokhi. Tijdens deze bijeenkomst is er gesproken over het compenseren van ontwikkelingslanden voor de toenemende schade als gevolg van de opwarming van de aarde.
Ook Suriname is van mening dat de klimaatveranderingen en de energiecrises niet alleen veroorzaakt zijn door de oorlog in Oekraïne en dat wetenschappelijke onderzoeken aangeven dat de wereld, met name de geïndustrialiseerde landen, niet genoeg doen om de CO2-uitstoot aan te pakken voor behoud van onze planeet.
President Santokhi gaf aan dat Suriname de long is van de wereld en dat wij daar nu iets voor terug moeten krijgen. Tevens wil hij de perceptie van het begrip “Loss and Damage” (schade en verlies), dat de wereld hierover heeft, beïnvloeden. Dit kwam duidelijk naar voren tijdens zijn nationale verklaring waarom “Loss and Damage” in het Parijs Akkoord opgenomen moet worden. “Een jaar is verstreken sinds COP26. Vandaag de dag zijn we ons er allemaal meer van bewust dat er nu concrete acties nodig zijn, in plaats van meer beloften, gesprekken en beloften voor de toekomst.
We leven de verschrikkingen van de klimaatverandering, en toch zien we geen significante acties om het akkoord van Parijs na te leven”, merkte president Santokhi op.
Het staatshoofd ziet het als zeer belangrijk dat de rijke landen beseffen dat zij een verantwoording hebben af te leggen aan de onderontwikkelde landen. “Ik sta hier als vertegenwoordiger van een zeer kleine groep landen. Een groep van slechts drie landen die nog steeds koolstof negatief zijn. De bijdrage van Suriname aan de mondiale uitstoot is 0.01% en we zijn een netto koolstofput, we zijn in feite koolstof negatief.

Desondanks zijn we zeer kwetsbaar voor de gevolgen van het klimaat”, vervolgde de president zijn toespraak. De president haalde ook de gewaagde beslissingen aan die genomen zijn om het land voor te bereiden:” We hebben een sterk institutioneel en beleidskader gecreëerd, met een nationaal beleid inzake klimaatverandering, een strategie en een actieplan, een nationaal aanpassingsplan, en sectoraal beleid dat hoge prioriteit geeft aan klimaatdoelstellingen. Met hulp van de IDB hebben we onze Nationally Determined Contributions (NDC) omgevormd tot een investeringsplan met naar schatting $700 miljoen Amerikaanse dollar aan investeringen”.
Het staatshoofd deelde verder ook met het congres mee dat Suriname, om zich te beschermen tegen de verwoestingen van de stijging van de zeespiegel, zich verplicht heeft om onze mangrovebossen te beschermen, tegen s ’lands beperkte staatsbegroting.
“Volgend jaar zullen we onze eerste Nationale Klimaatovereenkomst ondertekenen, die onze sterke inzet zal tonen om onze bossen in stand te houden, om prioriteit te geven aan duurzame energie en om de integratie van klimaat beperkende en aanpassingsmaatregelen te bevorderen”, stelde de president. “We bouwen onze nationale technische capaciteit en expertise op, met steun van internationale organisaties, om effectief te zijn in de voorbereiding, het ontwerp en de implementatie. Onze energievoorziening is al voor vijftig procent vernieuwbaar, en we voegen er nog meer aan toe”.
President Santokhi vroeg om steun voor verlies en schade in de klimaatfinanciering structuur op te nemen. “De gemaakte beloftes moeten nagekomen worden. We kunnen niet jaren wachten op klimaatfinanciering. Maak het eenvoudig, toegankelijk en werkbaar”, benadrukte de president.