De Boodschap
Justitie & Politie

Commissie Toezicht Penitentiaire Inrichtingen geïnstalleerd

Minister Kenneth Amoksi van het Ministerie van Justitie en Politie (JusPol) heeft de Commissie Toezicht Penitentiaire Inrichtingen geïnstalleerd. De commissie wordt voorgezeten door Alida Johanns en heeft onder andere als taak de strafinrichtingen te inspecteren. De installatie heeft op donderdag 11 november 2021 plaatsgevonden.

 

De commissie zal rapportage plegen aan de minister van Justitie en Politie met betrekking tot de slaapgelegenheden van de bewoners in detentie, de recreatiemogelijkheden en over de behandeling die zij krijgen. Daarnaast mag de commissie ook adviezen uitbrengen en aanbevelingen doen, vooral als het gaat om resocialisatie programma’s. De minister gaf aan dat de taken van de commissie niet onderschat moeten worden. Voorzitter Alida Johanns zegt dat de leden zeer enthousiast zijn om de nieuwe uitdaging aan te gaan. De leden zijn ervan bewust dat er heel wat extra werkuren gestopt zullen moeten worden in de uitvoering. Ze weten ook dat de noodzaak er is en beloven het werk daarom met alle liefde te doen. Er zal vooral gewerkt worden aan de jongeren in de strafinrichtingen, zodat er minder jongeren in het gevang terecht komen. In de commissie heeft verder zitting een lid van het Openbaar Ministerie en een psycholoog. De commissie zal verder aangevuld worden met nog 3 functionarissen.

 

Van de JusPol minister heeft de commissie als eerst de opdracht een werkplan in elkaar te zetten. Binnenkort zal de bewindsman samen met de commissie een bezoek brengen aan de diverse strafinrichtingen. Minister Kenneth Amoksi zal binnen niet al te lange tijd ook een meeting hebben met de commissie, de leiding van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA), het Korps Politie Suriname, het Bureau Mensenrechten en de Forensische Zorg.