De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ zet landelijke computertraining voort in Para

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), heeft zijn landelijke computertrainingen op dinsdag 2 mei 2023 voor vroege schoolverlaters en scholierenmoeders voortgezet. De karavaan deed deze keer het district Para aan. De kick-off van deze trainingen vond plaats in de vergaderzaal van het Commissariaat waar de geselecteerde jongeren zich hadden verzameld om hun enthousiasme te tonen voor de aangeboden kans. Bij deze gelegenheid zijn de jongeren toegesproken door verschillende sprekers, waaronder de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe.

De directeur heeft in haar spreekbeurt het belang van computervaardigheden benadrukt voor jongeren tegen de achtergrond van de digitalisering van processen die steeds meer de overhand neemt. Personen die een gebrek hebben aan computervaardigheden, zullen zich volgens haar moeilijk kunnen aanpassen aan de snelle digitale informatietechnologie die zowel binnen het onderwijsproces als op de werkvloer wordt toegepast. Volgens Mangroe is het daarom belangrijk dat districtsjongeren deze computertraining met beide handen aangrijpen. Dit vanwege het feit dat deze mogelijkheid niet voor de hand ligt voor districtsjongeren. Zij zouden daarvoor naar Paramaribo moeten afreizen. Nu wordt de training hen aangeboden in het district waar zij woonachtig zijn. Zij benadrukt dat deze training de kans op succes moet vergroten voor de jongeren van Para. Het beschikken over computervaardigheden is een belangrijke voorwaarde volgens haar.

Het onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) van het ministerie is direct verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project. De onderdirecteur NJA, Madhoeri Moenesar, heeft in haar spreekbeurt de jongeren gewezen op het belang van doorzetting en volharding om persoonlijke doelen te kunnen bereiken in het leven. Daarom heeft zij de jongeren aangemoedigd om vol te houden op deze training om zodoende de eindstreep te halen. De training duurt slechts twee weken, dus mag het volgens haar geen issue zijn om het uit te houden. De training is kosteloos voor de doelgroep, wat volgens haar een extra prikkel zou moeten zijn voor de jongeren om de geboden gelegenheid maximaal te benutten. Zij heeft voor deze insteek gekozen, omdat enkele jongeren die zich bij de vooraanmelding hadden opgegeven, het hebben laten afweten op de eerste dag.

De co├Ârdinator voor Para van het onderdirectoraat Jeugdcentra, Elvis Babel, sprak de participanten van het district ook toe en gaf aan dat dit een mooie kans is voor de jongeren van het district. Hij gaf de jongeren mee, dat zij aan meer educatieve activiteiten moeten deelnemen. In het bijzonder op de jongemannen in het district deed hij een beroep om mee te doen aan de educatieve activiteiten.

De landelijke computertrainingen worden in opdracht van het ministerie verzorgd door Jamaata Education Center. De directeur van dit trainingsinstituut, Jennifer Landveld-Amaata, heeft in haar toespraak de focus gelegd op de inhoud van de training en op de verwachte participatie van de deelnemers. Zij heeft de jongeren bemoedigd om niet af te haken. Succes komt als men doorzet. De jongeren zullen volgens haar getraind worden in: Windows, Word, Excel en Powerpoint.