De Boodschap
Kabinet van de PresidentUncategorized

Constructieve dialoog vakbonden zet zich voort

President Chandrikapersad Santokhi heeft een motie ontvangen van de vakbonden. Het staatshoofd waardeert het initiatief van de vakbonden en nodigt hen momenteel wederom uit voor overleg met het clusterteam van ministers. De motie is op 09 november 2023 op ordelijke wijze ingediend. 

Op 8 november heeft er reeds een vruchtbaar overleg plaatsgevonden met Ravaksur, waarbij concrete stappen zijn gezet om economische verbeteringen te realiseren. Tijdens deze gesprekken zijn drie belangrijke voorstellen naar voren gebracht: het verruimen van de belastingschijven, aanpassingen in tarieven voor nutsvoorzieningen en het herzien van producten in de basket van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS. Deze voorstellen worden momenteel uitgewerkt door een technisch team bestaande uit leden van de vakbonden en de belastingdienst.

Het technisch team werkt nauw samen met het clusterteam van ministers om de uitvoerbaarheid van de voorstellen te waarborgen. De resultaten van deze gezamenlijke inspanningen zullen over een week worden gepresenteerd.

President Santokhi benadrukt het belang van voortdurende dialoog en blijft zich inzetten voor constructieve samenwerking met alle belanghebbenden om de economische situatie van het land te verbeteren.