De Boodschap
Kabinet van de President

Overheid en vakbonden in overleg financiële maatregelen

President Chandrikapersad Santokhi heeft een belangrijke vergadering geleid met vertegenwoordigers van vakbonden, in aanwezigheid van het clusterteam van ministers, het onderhandelingsorgaan, de belastingdienst en leden van de Nationale Assemblee. De ontmoeting vond plaats op het Kabinet van de President op 8 november 2023. Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende voorstellen besproken met betrekking tot de BTW-wetgeving, met speciale nadruk op de verhogingen van belastingen op brandstof en nutsvoorzieningen, evenals voorstellen voor de verruiming van belastingschijven.

Verschillende partijen, waaronder de vakbonden en de belastingdienst, hebben hun voorstellen op tafel gelegd. De regering heeft aangegeven bereid te zijn om de mogelijkheden te onderzoeken om aan de wensen van de vakbonden tegemoet te komen, zonder daarbij in strijd te raken met de randvoorwaarden van het IMF. De teamleider van het IMF, Anastasia Guscina, heeft benadrukt dat er actie moet worden ondernomen met betrekking tot salarissen op alle niveaus, maar met zorgvuldige afweging van de beschikbare ruimte. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën benadrukte dat er 48.000 ambtenaren in dienst zijn en dat elke verandering in hun salarissen ook gevolgen heeft voor de gelijkgestelden, wat het totaal op 85.000 burgers brengt. Er werd afgesproken om de situatie in de eerste helft van het komende jaar te evalueren en te kijken naar mogelijke maatregelen in de tweede helft.

President Santokhi benadrukte het belang van het behouden van de primaire balans en benadrukte de noodzaak van een zorgvuldige tijdsplanning bij de onderhandelingen over de BTW en bredere financiële maatregelen. Hij stelde dat iedereen streeft naar verbeteringen in de situatie van de werkende klasse en benadrukte het belang van dialoog. Het staatshoofd benadrukte ook dat het van cruciaal belang was dat de missie van het IMF persoonlijk in Suriname aanwezig was om de levensomstandigheden van de Surinaamse burgers te zien en te begrijpen.

Fractieleider van de DNA, Asis Gajadien, sprak zijn steun uit voor verdere onderhandelingen en benadrukte dat er ruimte is om te zoeken naar oplossingen. Tijdens de vergadering is er ook gesproken over de recente economische ontwikkelingen, waarbij de koers 10% lager ligt dan eerder ingeschat door het IMF, en de inflatieverwachtingen voor 2024 werden verlaagd van 21% naar 17%.

Het clusterteam van ministers is belast met het zoeken naar overeenstemming en ervoor te zorgen dat men binnen het beschikbare budget blijft. Concrete voorstellen zullen binnen een week worden uitgewerkt. Op 9 november worden ook de C47, COL en de gezondheidsbonden uitgenodigd voor verdere gesprekken.