De Boodschap
Kabinet van de President

Continue overleg om koersontwikkeling beheersbaar te maken

De regering is volgens president Chandrikapersad Santokhi in continue overleg met de verschillende actoren om de koersontwikkeling zo goed als mogelijk beheersbaar te houden. Er zijn afspraken gemaakt voor wat betreft de implementatie van maatregelen die de koersstijging moeten beteugelen. Het ministerie van Financiën en Planning en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zijn belast met de uitvoering en monitoring. Zo informeerde het staatshoofd De Nationale Assemblee (DNA) tijdens zijn jaarrede op donderdag 29 september 2022.

De maatregelen betreffen onder andere: de voortzetting van de zogenaamde retentieregeling. Daarnaast het verlagen van de norm voor “long posities” bij de banken naar 5% zodat een groot deel van de valuta bij de banken beschikbaar komt voor financiering van importen en andere uitgaven. Een andere maatregel is de vaststelling en monitoring van de koersnoteringen zodat een meer realistisch beeld van de koersontwikkeling kan worden verkregen en indien buiten de toegestane IMF-marge voor wat betreft de toename op dagbasis het instrument van valuta-interventie inzetten. Het opzetten van een valutamarkt waar vraag en aanbod de prijs van de koers zullen bepalen op vooraf vastgestelde dagen behoort ook tot de maatregelen.

Het staatshoofd zegt dat het gestructureerd overleg van banken, cambio’s, Deviezencommissie, de Centrale Bank en de financiële sector in de komende dagen wordt voortgezet om te komen tot stabilisering van de koers. De kwestie van de koersontwikkeling zal ook onderdeel zijn van het IMF-overleg in het kader van herziening van het IMF-programma. Ook voor wat betreft de import van de basisgoederen en grondstoffen is de regering in continue overleg met de importeurs om regelmatige aanvoer te garanderen. Verder zal het overleg, met betrekking tot het creëren van mechanismen en procedures om de geïmporteerde goederen op betaalbaar niveau te houden voor de consument gecontinueerd worden met importeurs, de Consumentenbond en andere relevante stakeholders.

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) zal de prijscontrole effectiever ter hand nemen, waarbij niet geschroomd zal worden om bedrijven, die buiten alle afspraken om de prijzen opdrijven, aan te pakken. Indien nodig zal tot verscherpte maatregelen worden overgegaan, inclusief het intrekken van vergunningen.