De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: “Nationaal productiesysteem moet grondig heringericht worden”

Surinames nationaal productiesysteem moet grondig heringericht worden. Daarnaast moet ook de arbeidsproductiviteit geoptimaliseerd worden zodat het gezamenlijk verdienvermogen van het land kan groeien. Zo stelt president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 29 september 2022 in zijn jaarrede tot De Nationale Assemblee (DNA). Volgens het staatshoofd heeft het land enorme potenties in de agrarische sector, het toerisme en thans nog in de extractieve industrie met goud, graniet, olie en gas. “Niet alleen vereist de verdere ontwikkeling van deze sectoren veel kapitaal, maar ook expertise en arbeidskrachten welke wij thans niet in voldoende mate kunnen aanbieden”, aldus de president.

Hij zegt dat de regering voornemens is én met betrokkenheid van het college de eerste lijnen van een bevolkingspolitiek uit te zetten. “Voor mij is één gegeven duidelijk: met 600.000 personen in Suriname en ongeveer 150.000 huishoudens gaan wij niet in voldoende mate de aangegeven sectoren kunnen ontwikkelen en daardoor ook niet optimaal kunnen verdienen voor de verdere ontwikkeling van ons land”, aldus het staatshoofd. Hij geeft aan dat een deskundig team doende is de mogelijkheden van een “citizenship by investment program” te bestuderen. Evenzo wordt specifieke aandacht geschonken aan het toestaan aan bedrijven om onder bepaalde voorwaarden arbeidskrachten uit het buitenland aan te trekken. President Santokhi: “Beide initiatieven zullen een positieve bijdrage leveren aan onze verdiencapaciteit en verdere ontwikkeling van de productiesector. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de internationale regelgeving ter zake en ons nationaal wettelijk kader. Wij hopen dat deze discussie op een zakelijke en nuchtere wijze onderbouwd met data en solide analyses met betrokkenheid van relevante stakeholders gevoerd kan worden.”

Het staatshoofd bleef in dit kader stilstaan bij de koersontwikkeling en de koopkracht van de Surinaamse munteenheid. Hij spreekt van enorm belangrijke elementen van het financieel systeem en van belang om een beeld te krijgen van de stand van de economie. Tegelijkertijd stelt het staatshoofd vast dat de wisselkoers een reflectie is van objectieve factoren zoals vraag en aanbod van valuta en subjectieve factoren zoals speculatie en vertrouwen. “De indruk alsof de regering gewoon op een knop kan drukken om de prijs c.q. de waarde van valuta en onze SRD te beïnvloeden is daarom een incorrecte”, aldus de president. Hij meent dat er vooruitgekeken en nu beoordeeld moet worden hoe de economie moet worden ingericht. “Op basis van wat we hebben, op basis van wat de toekomst biedt en op basis van de samenwerking met actoren in het buitenland.