De Boodschap
Kabinet van de President

CSME bepalend voor versterking economische veerkracht

De covid-19 pandemie heeft een zware invloed gehad op de regionale handel. Dat is waar Caricom-staatshoofden en -regeringsleiders het met elkaar eens zijn. Zij zien de Caricom Single Market and Economy (CSME) vooral nu als een bepalende factor voor het versterken van de economische veerkrachtigheid van de regio. “Wij moeten ervoor zorgen dat wij als regio naar elkaar omkijken, daarom wordt de CSME als een prioriteit gezien”. Zo sprak Caricom secretaris-generaal Carla Barnett tijdens een interview in het kader van de 33e Tussentijdse Caricom Staatshoofdenvergadering in Belize. Zij ging hierbij dieper in op de prioriteiten die van eminent belang zijn voor het Caribische gebied.

De CSME is een overeenkomst die regionale samenwerking bevordert door integratie van nationale markten. Als regeling tussen de Caricom-lidstaten moet de CSME resulteren in een vrij verkeer van goederen, diensten, personen, kapitaal en technologie. Beoogd wordt de financiële, menselijke en natuurlijke hulpbronnen in de regio samen te brengen om hiermee de economische capaciteit op te bouwen. Bij het openstellen van de regionale economieën en grenzen zal, gezien de huidige pandemie, vooral het sociaal gedrag van de samenleving begripvol moeten zijn.

De focus zal de komende periode ook op de CSME gelegd worden. Deze strategie zal ervoor moeten zorgen dat de samenwerking tussen de Caricom-landen verbetert. Als economisch model vervult de CSME namelijk nu en in de toekomst een doorslaggevende rol binnen het Caribisch gebied. Secretaris-generaal Barnett acht het van belang dat de regio de CSME beschermt en verder ontwikkelt. In dit kader zal het huidige probleem van transport en voedselproductie binnen de Caricom ook tot het verleden moeten gaan behoren. Tegen de achtergrond van Covid-19 merkte de functionaris verder dat de Caricom-gemeenschap zich zal moeten aanpassen aan de nieuwe manier van leven.

Barnett ging ook in op de samenwerking met Centraal-Amerika. Volgend op de Tussentijdse Vergadering vindt in Belize namelijk ook de summit plaats tussen de Caricom-regeringsleiders en functionarissen van het Central American Integration System (SICA). Er worden in de toekomst meer bijeenkomsten gepland voor de samenwerking tussen de Centraal-Amerikaanse landen en de Caricom. De secretaris-generaal benadrukt tot slot dat belanghebbenden goed geïnformeerd moeten worden over de ontwikkelingen binnen de regio.