De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Dc Bhola bespreekt samenwerkingsgebieden met Nederlandse ambassadeur

Districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost, heeft op 10 augustus 2022 een beleefdheidsbezoek gebracht aan de Nederlandse ambassade in Paramaribo. De burgervader werd daarbij ontvangen door Henk van der Zwan, de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Suriname.

Tijdens het bezoek kwamen vele belangrijke onderwerpen ter sprake. Zowel dc Bhola en de Nederlandse ambassadeur benadrukten de historische band tussen de twee landen. De sterke familie en relationele verbindingen tussen de bewoners van beide landen werden bevestigd. De diplomatieke banden tussen beide landen zijn inmiddels op het hoogste niveau hersteld. Momenteel wordt er verdere invulling gegeven daaraan. Er werden aftastende samenwerkingsverbanden besproken waaronder het uitwisselen van informatie en expertise op stedelijk niveau door Nederlandse partners. De Nederlandse ambassade zal in dat kader een tegenbezoek afleggen bij het commissariaat. De ambassadeur kreeg ten slotte een lokaal vervaardigd presentje van de burgervader aangeboden.