De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Ramadhin: “Cruciaal om uit keten van rotavirus-besmetting te stappen”

Het ministerie van Volksgezondheid heeft na onderzoek de melding ontvangen dat het rotavirus de verwekker is van de virale gastro-enteritis uitbraak in Suriname van. Een rotavirus-infectie is een besmettelijke ziekte, waarbij een ontsteking van de maag en de darmen optreedt. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aan dat er in de afgelopen 24 uur een toename is geweest van meldingen van kinderen met verschijnselen veroorzaakt door het virus. “Het rotavirus is een bekende ziekteverwekker. De behandelaren gaan ook de medische begeleiding en behandeling naar deze kinderen toe daarop afstemmen”, aldus de bewindsman. Hij benadrukt dat het voor de epidemiologische analyse belangrijk is dat rekening wordt gehouden met de verspreiding van het virus.

Het ministerie heeft eerder op de dag een persbericht doen uitgaan met alle informatie over het virus. Minister Ramadhin zegt dat er behalve kinderen, ook rekening gehouden dient te worden met de hoogbejaarden. “Zij zijn ook een risicogroep, vanwege lagere weerstand.” De bewindsman geeft aan dat vanuit het ministerie van Volksgezondheid de voorlichting afgestemd zal worden op het rotavirus. Het virus zit in de ontlasting van iemand die besmet is. Handen wassen is de meest zinvolle preventieve maatregel. Het toepassen van adequate hygiëne is het belangrijkst bij het voorkomen van blootstelling van kinderen aan andere kinderen met een gastro-enteritis. Handhygiëne wordt uitgevoerd met water en zeep of met gebruik van handalcohol op ethanolbasis. De bewindsman merkt op dat het van cruciaal belang is om uit de keten van besmetting te stappen. “Voorkomen kan alleen door de goede hygiënische maatregelen op na te houden”.

De Volksgezondheidminister deelt mede dat op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) aparte plekken wordt gecreëerd voor kinderen. “De toeloop is zo groot dat de huidige kinderkamer niet voldoende ruimte biedt om de kinderen met verschijnselen op te vangen”, benadrukt de bewindsman. Verder geeft de minister aan dat het ministerie in overleg is met de huisartsen om meer toegankelijkheid te bieden aan de zorgvrager. Ook de openingstijden van enkele RGD-poliklinieken zullen worden verruimd.