De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

Vliegertijd vergroot kans op storingen

De grote droge tijd en vakantie staan voor de deur. Dit is dan ook de tijd dat de jeugd in verschillende buurten vliegers zullen oplaten. De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) merkt op dat vooral gedurende deze tijd veel vliegers in het elektriciteitsnet terecht komen, wat een toename van het aantal storingen veroorzaakt. Dit heeft vele gevolgen. Het ongerief bij de klanten die aangesloten zijn op het distributienetwerk neemt daardoor toe evenals voor de EBS. Daarnaast neemt ook het risico op ongelukken toe omdat, er situaties zich kunnen voordoen waarbij het vliegermateriaal de spanning doorgeleid met alle gevolgen van dien. Dit kan voor levensbedreigende situaties zorgen voor de vliegeraars en of derden.

Als een vlieger ongelukkigerwijs toch in het netwerk komt en vast blijf zitten, geef dit door aan de EBS op het gratis storingsnummer: 139. Zorg ervoor dat niemand aan de vlieger komt.

De EBS doet een dringend beroep op ouders en buurtbewoners om extra toezicht te houden op de jeugdigen, wanneer deze vliegers oplaten en zoveel als mogelijk kiezen voor locaties waar er geen elektriciteitsdraden voorkomen, zoals open velden.