De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & SportRegionale Ontwikkeling en Sport

DC Bhola: “Het recht heeft gezegevierd”

“Het recht heeft gezegevierd. Een periode van ongegronde verwijten komt hiermee aan het eind”, zo stelt districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost tegenover het BIC van het districtscommissariaat. De burgervader reageert hiermee op het rechterlijke vonnis in de zaak waarbij een groot geldbedrag werd gestolen op het kantoor.

“Met het vonnis is er duidelijkheid gekomen in de zaak. De rechter heeft vonnis gewezen en zij die zich schuldig hebben gemaakt aan een lafhartige diefstal van staatsmiddelen, zullen voor de consequenties van hun handelingen moeten instaan”, zegt de burgervader. Het is volgens hem duidelijk wie de daders zijn. “Alle andere beweringen zijn ver van de waarheid en kunnen niet gestaafd worden. Alle verwijten en ongegronde suggesties mogen in de prullenmand. We sluiten hiermee een donkere periode af.”

In de afgelopen tijd heeft er een algehele doorlichting plaatsgevonden op het districtscommissariaat. Speciale aandacht ging daarbij naar de afdeling Districts Financiën en Planning (DFP). Er zijn veranderingen aangebracht om het functioneren van het commissariaat verder te optimaliseren en te verbeteren. Efficiënte dienstverlening en de duurzame groei van Paramaribo staan centraal. Dit gebeurt in samenwerking met het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport en de overige actoren.

Personen die zich schuldig maken aan het verspreiden van valse en suggestieve informatie, worden opgeroepen om dit achterwege te laten. “Blijft u binnen wet en recht”, luidt de oproep van de burgervader. Hij roept op tot eenheid en samenwerking met als gedeelde doel; de ontwikkeling van Suriname. “Laten wij ons inzetten om gezamenlijk de crises te overbruggen en meer dan ooit elkaar helpen. Laten wij vooral blijven bidden en gezamenlijk Mama Sranan weer opbouwen”, aldus districtscommissaris Bhola.