De Boodschap
Justitie & Politie

Juspol en Faculteit voor Juridische Wetenschappen werken samen aan opzet studie criminologie

Het Ministerie van Justitie en Politie zal samen met de Faculteit voor Juridische Wetenschappen werken aan de opzet van de studie criminologie in Suriname. Dit is op woensdag 9 maart besproken tijdens een ontmoeting die minister Kenneth Amoksi had met de richtingscoördinator van de Faculteit voor Juridische Wetenschappen, mr. Wanda Bechan- Pherai en de secretaris van de faculteit, mevrouw Muriël Poepon.

Bij de afsluiting van de onlangs gehouden bestuurskunde week van de studierichting Public Administration aan de Anton de Kom Universiteit, heeft minister Kenneth Amoksi reeds aangegeven dat, noch het ministerie noch de universiteit criminologen hebben. De bewindsman, die zelf ook op de Faculteit der Juridische Wetenschappen gedoceerd heeft, benadrukte dat criminologen nodig zijn om bepaalde sociale vraagstukken in relatie tot de criminaliteit te bestuderen en daarover adviezen te geven.

Minister Amoksi heeft reeds vorig jaar, tijdens zijn dienstreis naar de Verenigde Staten gesproken met de George Mason University over het opzetten van een masteropleiding criminologie in Suriname. Sindsdien is hij frequent in contact geweest met deze universiteit hierover. De RC van de faculteit gaf aan dat de universiteit zelf ook al samenwerkingen heeft met verschillende universiteiten in het buitenland. Samen zal daarom gekeken worden naar welke samenwerking beter zal zijn voor de opzet van de opleiding. Ook zullen het ministerie en de universiteit samen het curriculum voor de studie ontwikkelen. Het curriculum zal gebaseerd zijn op de behoefte in Suriname en op de kennis waarover de criminologen moeten beschikken om aan de slag te gaan in de samenleving. Aan de verschillende vakken zullen ook de leerdoelen gekoppeld moeten worden. De criteria voor de instroom, moet ook nog bepaald worden.

Voor docenten verbonden aan de faculteit zullen mogelijkheden bekeken worden, dat zij zich kunnen promoveren met criminologie als specialisatie.

De minister gaf aan zeer blij te zijn met deze samenwerking, omdat hij van mening is dat het Ministerie van Justitie en Politie veel meer kan sturen en uitdiepen in de samenleving. Vaak genoeg ontbeert het ministerie het kader daarvoor. Hij is daarom voornemens, de mogelijkheden te creëren om zijn personeel te blijven scholen.

Aanwezig bij deze meeting waren ook de directeur Operationele Diensten, mr. Patrick Campange, beleidsadviseur mr. Marianne Chin A Fat en het hoofd van de afdeling Opleiding en Vorming mevrouw Maritza Vroom- Sibilo