De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Deadline voor indienen local content ideeën verruimd

De ‘Werkgroep Local Content’ die op 5 augustus jongstleden werd geïnstalleerd door minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft op verzoek de deadline voor inzendingen vanuit de gemeenschap verruimd met een maand tot 15 november 2021.

De sub-werkgroepen die zich bezighouden met de formulering van het wettelijk kader, het institutioneel kader, het beleidskader en de nationale ontwikkelingsconceptie hebben inmiddels, conform afspraken en op schema, hun eerste resultaten gedeeld en werken aan een gezamenlijk rapport. Het doel is om uiteindelijk te komen tot het vinden van evenwicht in het ontwikkelen van het Surinaams menselijk kapitaal en het creëren van een gastvrije sfeer om internationale investeerders te stimuleren hun bijdrage te leveren aan de opbouw van onze economie.

De minister had reeds geduid op de noodzaak voor een grondige inventarisatie waar de bijdrage uit de gemeenschap, naast die van de werkgroep, ook mee wordt genomen. Bij deze bijdrage wordt gedacht aan instanties (stichtingen, verenigingen, e.d.) die zich reeds inzetten voor grotere groepen, bekend zijn met de specifieke omstandigheden van hun doelgroep en daardoor gericht suggesties kunnen doen voor de invulling van het Surinaams local content.

De minister benadrukt nog steeds dat er geen beloftes kunnen worden gedaan of garanties kunnen worden gegeven dat alle suggesties worden meegenomen maar verzekerd dat ze serieus worden bekeken. Het formulier voor de indiening van de suggesties kan men verkrijgen via email: localcontentsuriname@gmail.com.