De Boodschap
Kabinet van de President

Eerste fase opschalingsplan Covid-19-zorg gaat in uitvoering

De eerste fase van het opschalingsplan voor de Covid-19-zorg gaat binnenkort in uitvoering. Dit kwam op donderdag 14 oktober 2021 naar voren bij de presentatie van deze eerste fase door de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) aan minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. De eerste fase behelst een opschaling van 90 bedden voor de Covid-zorg in de verschillende ziekenhuizen in Nickerie en Paramaribo (inclusief KKF-checkpoint), rekening houdende met alle randvoorwaarden die niet voor handen zijn zoals human resources, medische verbruiksartikelen en medicamenten.

De uitvoering van fase 1 geldt tot en met december 2021. Het Opschalingsplan is onderdeel van het crisisplan dat ervoor moet zorgen dat de Covid-19-crisis in Suriname wordt beheerst. Op verzoek van president Chandrikapersad Santokhi is een team van artsen en specialisten bijeengekomen om dit plan op te stellen. De druk op de zorgsector vanwege Covid-19 is enorm. Behalve dat er dagelijks mensen overlijden aan het virus, is de besmettingsgraad nog steeds hoog. Het aantal patiënten dat in thuisisolatie aan de zuurstofconcentrator zit, ligt tussen de 100-150. Er zijn ruim 300 personen die ziekenhuiszorgbehoeftig zijn en/of aan een zuurstofconcentrator behoren te zijn. Zo schetst NZR-voorzitter Claudia Marica-Redan de situatie.

Ze geeft aan dat er vanaf komende week 90 bedden beschikbaar zullen worden gesteld. Binnen twee dagen is er gezamenlijk gekeken naar opschalingsmogelijkheden binnen de verschillende ziekenhuizen in Paramaribo en Nickerie. Elk ziekenhuis moet aangeven wat het ter beschikking kan stellen aan bedden, rekening houdend met het beschikbare personeel. “Het zorgpersoneel is uitgeput en een uitstroom van personeel richting het Caribisch gebied is niet te onderkennen”, aldus de NZR-voorzitter.

Tijdens de presentatie is ook een beeld gegeven van het kostenplaatje voor de zorg van Covid-1-patiënt. Voor een Covid-19-patiënt in de ICU liggen de kosten tussen de SRD 12.000 en SRD 15.000. Voor een Cohort Covid-19-patiënt (op de afdeling samen met andere geïnfecteerden) zijn de kosten tussen SRD 6.000 en SRD7.000. Medicatie en medische verbruiksartikelen zijn in de afgelopen periode grotendeels door de overheid bekostigd. “We gaan richting 2022 waar de Covidzorg zal worden opgenomen binnen de reguliere zorg; er zal dan rekening worden gehouden met de bovenstaande kosten,” geeft Marica-Redan aan.

Javier Jessurun, voorzitter sectie specialisten van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS), geeft aan dat het Opschalingsplan werkbaar is. De randvoorwaarden voor de uitvoering van het plan zijn bespreekbaar gemaakt, waarbij er voorstellen en toezeggingen zijn gedaan door zowel de medische deskundigen als de overheidsfunctionarissen. “Volgende week zal er invulling worden gegeven aan het plan en wij hopen een afname van het aantal infecties,” laat Jessurun optekenen. In de presentatie werd aangegeven dat Covid-19 een “hospitalization preventable disease” is. Dit houdt in dat men opname kan voorkomen door zich te laten vaccineren. “Behalve dat men dood kan gaan, is de impact op de zorg in het land groot,” benadrukt de specialist.