De Boodschap
Kabinet van de President

Defensieorganisatie huldigt ruim 62 gepensioneerden voor jarenlange inzet

Het ministerie van Defensie heeft gepensioneerden van het Nationaal Leger gehuldigd voor hun jarenlange inzet. Ruim 62 gepensioneerden zijn op 27 september 2022 in de multifunctionele zaal van het departement in de bloemetjes gezet. Defensieminister Krisnakoemarie Mathoera heeft in haar toespraak benadrukt dat de gehuldigden met trots mogen terugblikken op het fundament dat zij hebben gelegd voor de organisatie.

 De bewindsvrouw heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om stil te staan bij de uitdagingen waarmee de defensieorganisatie te maken heeft. Minister Mathoera heeft geaccentueerd dat ondanks de moeilijke periode waarin de organisatie zich bevindt er toch is besloten om de huldiging door te laten gaan. “Ondanks de beperkte middelen, hebben we deze dag kunnen uitzetten. De waardering voor jullie kon niet uitblijven”, aldus de minister.

Enkele van de gepensioneerde militairen hebben zelf de jongere generatie van militairen helpen vormen. Waarnemend bevelhebber, Werner Kioe A Sen, heeft de gepensioneerden bedankt voor hun geleverde bijdrage aan de defensieorganisatie. De legerfunctionaris merkte op dat een militair voor het leven militair is. “Ook al verlaat je de actieve dienst, als oudgediende verlaat je het leger nooit. Once a soldier, always a soldier.” De gepensioneerden hebben voor hun jarenlange trouwe dienst een oorkonde, een gouden pin en een enveloppe ontvangen.