De Boodschap
Openbare Werken

Delegatie OGA brengt werkbezoek aan Nickerie

De directeur van Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA), Indersing Gangabisoensingh, heeft samen met zijn directieteam op dinsdag 21 november 2023 een werkbezoek gebracht aan het district Nickerie. De aanleiding voor dit bezoek was de noodzaak om enkele urgente vraagstukken aan te pakken en passende oplossingen te implementeren.

Het directieteam, bestaande uit de directeur en drie onderdirecteuren, begon het bezoek in Wageningen, waar zij een verantwoordelijke persoon hebben aangesteld voor de gang van zaken in het ressort. Deze aangestelde functionaris zal tijdelijk leidinggeven en samenwerken met de chef van Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) in Nickerie om ervoor te zorgen dat alle operationele en personeelgerelateerde aspecten naar behoren worden uitgevoerd.

De delegatie bezocht vervolgens de Southdrain-vuilstortplaats, waar dagelijks afval wordt aangevoerd. Recentelijk waren er problemen met het illegaal dumpen van afval op de openbare weg, wat tot calamiteiten leidde. Echter, is deze kwestie snel aangepakt door het directoraat Openbaar groen in samenwerking met alle belanghebbenden. De toegangsweg naar de vuilstortplaats is hersteld en er wordt gewerkt aan duurzaam onderhoud om een stabiele weg te waarborgen, zelfs tijdens regenachtige periodes.

Naast deze urgente kwesties werden ook lopende projecten van OGA bekeken, waaronder maaiwerkzaamheden. Kleine herstelwerkzaamheden zijn nog nodig, maar over het algemeen zien de bermen in Nickerie er goed uit volgens de directeur.

Tijdens het werkbezoek werd er ook rekening gehouden met de stakingen. De vakbonden hebben in Wageningen en Nieuw-Nickerie opgeroepen tot een werkonderbreking tot 11 uur, wat enige vertraging veroorzaakt in de geplande werkzaamheden. De directie hoopt op een spoedige beëindiging van de staking, zodat de dagelijkse werkzaamheden weer een normale voortgang kunnen hebben.

Met een constructieve houding en de voortdurende ondersteuning van alle betrokkenen, streeft het directieteam van OGA ernaar om de samenwerking en werkzaamheden in Nickerie succesvol voort te zetten.