De Boodschap
Volksgezondheid

Dengue-infecties in de regio stijgen, Suriname moet waakzaam zijn

Dengue is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het denguevirus. Dit virus wordt overgedragen op de mens door een besmette muskiet, die vooral overdag actief is. Besmetting met het denguevirus vindt plaats indien een besmette muskiet van het Aedes species (AedesAegypti of AedesAlbopictus), de mens steekt. Deze muskieten kunnen ook het Chikungunyavirus en Zikavirus overdragen. Volgens de PAHO/WHO zijn er tijdens de eerste maanden van 2023 uitbraken van grote omvang geregistreerd van dengue en chikungunyain Zuid-Amerika.

Preventie
Preventie van Dengue is vooral gericht op het voorkomen van muskietenbeten. Enkele preventieve maatregelen die men kan treffen zijn:

 • Slapen onder een klamboe
 • Dragen van bedekkende kleding
 • Het insmeren met een muskietenwerend middel
 • Broedplaatsen van muskieten opruimen/ elimineren door waterhoudende voorwerpen af te dekken of te ledigen. Zoals oude banden, lege emmers, bloempotten etc.

Symptomen
Meeste denguevirusinfecties verlopen zonder ziekteverschijnselen. Het grootste deel van geïnfecteerde personen met symptomen vertoont milde verschijnselen met name:

 • Plotseling optredende koorts
 • Misselijkheid en braken
 • Spier-, bot-, en gewrichtspijnen
 • Hoofdpijn en oogpijn (achter de ogen)
 • Huiduitslag
 • Hoesten
 • Keelpijn

Niet-ernstige denguevirusinfecties herstellen meestal na een aantal dagen tot een week.

Tekenen van ernstige dengue waarop men alert moet zijn en direct een arts moet raadplegen zijn:

 • Ernstige en aanhoudende buikpijn
 • Braken (minstens 3 keer in 24 uur)
 • Bloedingen van het neus en tandvlees
 • Bloedbraken of bloed in de ontlasting
 • Zich vermoeit, rusteloos of prikkelbaar voelen

Wat men kan doen bij klachten:

 • Tegen de pijn en koorts kan men Paracetamol gebruiken
 • Vocht inname verhogen (veel drinken)
 • Geen bloedverdunnende pijnstillers gebruiken zoals Aspirine, Diclofenac, Ibuprofen of Naproxen
 • Consulteer de huisarts of dichtstbijzijnde polikliniek (RGD of MZ) bij klachten