De Boodschap
Kabinet van de President

Feestprogramma 170 jaar Chinese Immigratie van start

Suriname viert op 20 oktober dit jaar 170 jaar Chinese Immigratie. In aanloop naar dit heugelijk feit heeft op vrijdag 16 juni 2023 de lancering van het feestprogramma plaatsgevonden. Dit gebeurde bij het clubgebouw van de Sociaal Culturele Vereniging Chung Tjauw. Het geheel is een initiatief van de Suriname Chinese United Association (SCUA) in samenwerking met de Chinese ambassade in Suriname. Vanuit de Chinese gemeenschap zullen verschillende activiteiten aanvangen waaraan verschillende Chinese verenigingen zullen deelnemen. Waarnemend voorzitter Nationale Commissie Jubileumjaren, Stanley Dijksteel, geeft aan dat de activiteiten een landelijk karakter zullen hebben. Dat wil zeggen dat de hele Surinaamse gemeenschap hieraan zal kunnen participeren.

Li Xuexiong, voorzitter van het SCUA maakt bekend dat culturele shows met praalwagens en acrobaten uit China deel zullen zijn van de festiviteiten. Tussen nu en 20 oktober zullen ook sportwedstijden worden gehouden. De inschrijvingen hiervoor zullen binnenkort aanvangen. Hij geeft verder aan dat de organisatie van plan is donaties te doen aan verschillende sociale instellingen.

De Chinese ambassadeur Hang Jing heeft in zijn toespraak de eenheid van de Chinese gemeenschap met de andere delen van het volk benadrukt. “De herdenkingsactiviteiten zijn niet per se een sociaal en culturele uitwisseling maar ook een beeld om samen met allen te werken. De herdenking is ook niet alleen bestemd voor de Chinese gemeenschap maar voor alle Surinamers”. Verder zegt de Chinese gezant dat samenwerken op het gebied van investeringen van groot belang is om Suriname hogerop te brengen. “Wij kunnen niet stil blijven staan en vasthouden aan de kleine kring van Chinezen maar, beter integreren in diverse etnische groepen en uitwisselingen versterken. Wij moeten ons houden aan regels en legaal te werk gaan, om een goed sociaal beeld te geven aan de rest van de samenleving”, aldus ambassadeur Hang Jing.