De Boodschap
Kabinet van de President

Derde Decent Work Country Programma Suriname in afrondingsfase

In het kader van de ontwikkeling van het derde Decent Work Country Programma van Suriname (DWCP SU III), heeft het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), een tweedaagse workshop georganiseerd. Tijdens deze workshop wisselen stakeholders van gedachten over de specifieke aandachtsgebieden en activiteiten, die zullen moeten worden opgenomen in het Decent Work programma. Deze workshop is op donderdag 10 november 2022 geopend door minister Steven Mac Andrew in Hotel Torarica.

De bewindsman heeft in zijn spreekbeurt aangegeven dat Suriname tot nu toe profijt heeft weten te trekken uit de twee uitgevoerde DWCP’s, daarom zal Suriname volgens hem voortgaan met het implementeren van het concept van Decent Work voor eenieder. Bij dit programma gaat het om het centraal stellen van de noden en behoeften van de werknemers en hun gezinnen in een land. Ook de belangen van ondernemers die werkgelegenheid creëren zijn van eminent belang. De AWJ-minister zegt dat hij aandacht heeft voor geïdentificeerde verbeterpunten van het tweede DWCP. Aan die punten zal gewerkt worden in het derde DWCP.

Om het Decent Work programma te kunnen implementeren is belangrijk dat de diverse stakeholders betrokken worden. Tijdens de workshop zal het conceptprogramma, welke is samengesteld door consultants, gepresenteerd worden aan de diverse stakeholders die hun input hebben gegeven tijdens een meeting in oktober dit jaar. De workshop moet worden gezien als een vervolgmissie waarbij de ILO samen met de consultants de inhoud van het concept-DWCP SU III zal bespreken. Om verzekerd te zijn van de input van de rurale gebieden nodigde de ILO via het ministerie van AWJ en de dc van Brokopondo – de heer Ludwig Mendelzoon – en lokale stakeholders uit voor een dialoog. Ook hun punten zijn door het ILO-team en AWJ genoteerd en zullen meegenomen worden in het komende programma. Minister Mac Andrew kijkt vol verwachting uit naar de implementatie van het DWCP SU-III, welke in januari 2023 van start moet gaan.