De Boodschap
Justitie & Politie

OM kiest voor andere aanpak jeugdcriminaliteit

Suriname wordt regelmatig opgeschrikt door berichten over misdaad onder jongeren. Het Openbaar Ministerie (OM) wil voorkomen dat jongeren in aanraking komen met de politie en justitie of voor de tweede keer in problemen komen. Het OM zorgt ervoor dat jonge daders een passende straf krijgen zodat crimineel gedrag geen patroon of levensstijl wordt.

Volgens de statistieken van het OM zijn ongeveer 239 jeugdigen in verzekering gesteld in de periode augustus 2021 tot augustus 2022. Van augustus 2020 tot augustus 2021 waren dat er 192. Het bewustmaken van jongeren over de gevolgen van criminaliteit is zeer belangrijk voor het OM. Het OM voert vier projecten uit voor de aanpak van jeugdcriminaliteit.

Nieuw apparaat rechtszaal Opa Doeli
De apparatuur van de verhoorstudio is vernieuwd in samenwerking met Unicef. Door deze aanschaf kunnen de jongeren op een kindvriendelijke manier gehoord worden. Het beeldmateriaal kan in het dossier worden opgenomen, waardoor een verhoor tijdens de zitting niet meer nodig is. Hiermee bespaart het OM de jeugdige een vervelende ervaring. Helaas ontbreekt de apparatuur om de beelden te kunnen tonen in de rechtszaal. Met behulp van dit project wordt hieraan gewerkt.

Alternatieve afdoening
Samen met Unicef heeft het OM concreet uitvoering gegeven aan de richtlijnen en randvoorwaarden die belangrijk zijn voor alternatieve afdoening. Nu is de stap gezet geworden om ook de overige twee modellen, het Officiersmodel en de taakstraffen te realiseren waarbij heel veel uiting gegeven wordt aan het pedagogisch karakter van het jeugdstrafrecht.

Leven na verspreiding van seksueel getinte beelden
Het filmen van seksuele activiteiten kan vervelende gevolgen hebben voor de jeugdige. Het OM vindt het noodzakelijk om jongeren weerbaar te maken en misbruik van deze beelden te voorkomen. Het OM zal via scholen en de media informatiesessies houden met deskundigen en jeugdigen. In televisieprogramma’s zullen slachtoffers anoniem vertellen over hun ervaringen.

Speciale ruimte
Het is belangrijk dat er landelijk kindvriendelijke ruimtes zijn voor jeugdigen die in aanraking komen met justitie en politie. Jeugdige verdachten uit het hele land worden nu ingesloten in het doorgangshuis Opa Doeli te Paramaribo. Jongeren uit Nickerie die overgebracht zijn naar Paramaribo, kunnen bij hun invrijheidstelling niet dezelfde dag opgehaald worden vanwege de afstand of de ontbrekende middelen.

Het OM pleit voor een ruimte voor jeugdigen in Nickerie, afgezonderd van de volwassenen, waarin zij worden ondergebracht.  Als de inverzekeringstelling van deze jeugdigen rechtmatig is getoetst en de strafzaak op de zitting zal worden afgehandeld worden de jeugdigen overgebracht naar Paramaribo om hun detentie verder in Opa Doeli uit te zitten.