De Boodschap
Kabinet van de President

Ministerie van Onderwijs plant zes nieuwe scholen voor binnenland

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft zes nieuwe scholen in de planning voor het binnenland. Het gaat onder meer om de dorpen Lokaloka, Godo Olo, Gonini Krikimofo en Manlobi. Deze informatie verschafte onderwijsminister Marie Levens in het De Nationale Assemblee op dinsdag 8 november 2022. De bewindsvrouw ging in op vragen van het parlement betreffende de onderwijssituatie te Lokaloka. Het onderwijs in dit dorp is vooralsnog niet gestart, omdat de leerkrachten niet wensen terug te keren. Het ministerie is voornemens nieuwe onderwijsgevenden te plaatsen.

Volgens minister Levens zijn met uitzondering van Lokaloka voor het eerst alle andere scholen in het binnenland op tijd en op hetzelfde moment gestart. “Op Lokaloka hebben we echt een probleem”, zegt de bewindsvrouw. Ze legt uit dat de leerkrachten van de school in dit dorp “eigenlijk staken”. Het gaat om ongeveer 4 onderwijsgevenden. De lerarenwoningen verkeren ook in een deplorabele staat en het ministerie is voornemens woningen te huren in het gebied. Echter willen de leerkrachten volgens minister Levens gewoon niet terug, daarom dat zij nieuw personeel naar Lokaloka gaat sturen. Voor de nieuwe leerkrachten zullen woningen gehuurd worden en zodoende zal het onderwijs in Lokaloka alvast opgestart worden. Parlementsvoorzitter Marinus Bee stelde voor om noodmaatregelen te treffen zodat de kinderen alvast onderwijs kunnen genieten.

Minister Levens zei dat de regering SRD 160 miljoen ter beschikking heeft gesteld voor het onderwijs. Hiervan is 60 miljoen bestemd voor leermiddelen, die momenteel worden gedistribueerd waardoor ook de achterstand in onderwijsmateriaal wordt ingelopen. Het resterend bedrag van 100 miljoen wordt aangewend voor renovaties van scholen. Moment er meer geld beschikbaar is, zal het ministerie starten met de bouw van de scholen op Lokaloka, Godo Olo, Gonini Krikimofo en Manlobi. “We hebben zes scholen nieuw te bouwen in het binnenland. De aannemers staan in de startblokken”, aldus minister Levens.