De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Directieteam minOWC en FOLS bespreken aandachtspunten

Op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft er op vrijdag 11 november 2022 een goed gesprek plaatsgevonden tussen het directieteam van het ministerie en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), onder leiding van Marcellino Nerkust. Het gesprek is gevoerd naar aanleiding van een brief, die de FOLS naar minister Marie Levens heeft gestuurd in verband met enkele brandende vraagstukken.

Namens het ministerie zaten bij de bespreking aan: Natasia Bennanon (directeur Administratief en Technisch Beheer), Gracia Valies-Ormskirk (directeur Beroepsonderwijs), Vernon Kersout (namens de directeur Algemeen Vormend Onderwijs, Sherida Zalman-Bergraaf) en Sharon Pelswijk (hoofd Personeelszaken).

De FOLS heeft onder andere aandacht gevraagd naar een permanente educatietoelage voor de parttime leerkrachten, een toelage voor afstandsonderwijs, secundair pakket, kledingtoelage, meubilairtekort, doorstroming en overvolle klassen.

Vanuit het minOWC is aangegeven:

  • Dat de leiding van het ministerie zich sterk maakt om ook de parttime leerkrachten in aanmerking te doen komen voor de permanente educatietoelage. De voltijdse leerkrachten ontvangen de permanente educatietoelage wel.
  • Dat de toelage voor afstandsonderwijs nu moeilijk uitvoerbaar is ten behoeve van parttime leerkrachten. Op 28 november zullen partijen zich hierover buigen.
  • Ook de brief van 15 juni 2022 waarin de FOLS aandacht vraagt naar haar secundair pakket zal integraal worden besproken.
  • FOLS helpt minOWC nadenken over de kledingvoorschriften voor leerkrachten.
  • De distributie van meubilair op de Openbare Scholen (OS) is in volle gang. De tekorten zijn voor een groot deel al weggewerkt. De afdeling Leermiddelen Productie en Distributie (LPD) heeft al in verschillende districten geleverd. De levering vindt plaats op scholen, die daarvoor een aanvraag hebben ingediend. Ook de scholen die te kampen hebben gehad met wateroverlast, waardoor het meubilair is vernietigd of moet worden hersteld, ontvangen tafels en stoelen.

Vanuit het ministerie worden ook de scholen in het binnenland, die door de wateroverlast alle leermiddelen en meubilair zijn kwijtgeraakt, voorzien. De schoonmaakmiddelen worden ook geleverd. Er was wat vertraging opgetreden, aangezien het minOWC pas in oktober financiële middelen vrij heeft gekregen. Pas dan kon er met de leveranciers overeenkomsten worden getekend.

Overvolle klassen

Dat er overvolle klassen zijn, is mede het gevolg van tal van factoren. Een daarvan is verhuizing. Opvallend is dat ouders met hun kinderen verhuizen naar Paramaribo. Verder is ook de kwestie voortgangsrapportage door de FOLS aangekaart.  De FOLS stelt voor om het beleid met betrekking tot de doorstroming/ het voortgangsrapport te evalueren. Afgesproken is dat partijen op 28 november weer bijeenkomen voor een vervolgbespreking.