De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Districtscommissarissen ontvangen certificaat management en leiderschapstraining

Het Korps der districtscommissarissen heeft op 23 maart 2022 een intensieve capaciteitstraining over management en leiderschap succesvol afgesloten met het in ontvangst nemen van een certificaat. De training werd de afgelopen weken verzorgd door trainer consultant Humphrey Bendt.

Tijdens de training hebben de dc’s de verschillende crisis onderwerpen leren identificeren. Aan hen is er onder andere geleerd hoe zichtbaar te zijn in het district waar zij de leiding hebben over het commissariaat, hoe actie te nemen in acute vraag problemen in hun district, hoe creatief te handelen en crisis gericht oplossingen te vinden. Het geheel werd georganiseerd door het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), waaronder districtscommissariaten ressorteren.

“U zal de tools moeten inzetten die zijn meegegeven tijdens de training en luisteren naar het volk”, waren de aanmoedigende woorden van trainer Humphrey Bendt, van de Institution for Transformational Leadership Education and Training (ITLET). Bendt heeft jarenlang nationaal en internationaal management en leadership trainingen verzorgd. De participanten hebben aangegeven dat de sessies zeer leerrijk en vruchtbaar waren en dat zij ervan overtuigd zijn dat zij hetgeen ze hebben geleerd, zullen meenemen in het doen ontwikkelen van de respectievelijke districten van ons land.

Algemeen directeur Maverick Boejoekoe van het ministerie van ROS, sprak zijn waardering uit naar de dc’s die bereid waren de training te volgen om hun district beter tot ontwikkeling te brengen, en zo Suriname verder te verbeteren. De directeur voegde eraan toe dat er binnenkort een bijeenkomst gepland zal worden met de dc’s van de verschillende commissariaten. Hij gaf tot slot aan dat er aan de bodem van een goede samenwerking, communicatie centraal staat en beloofde dat de communicatie vanuit het ministerie verbeterd zal worden.