De Boodschap
Kabinet van de President

DNA-leden Huur en Gajadien geven inzichten over 46 jaar Srefidensi

De scheiding der machten wordt ook wel trias politica genoemd. Dat betekent dat de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht in een land bij verschillende instellingen moeten liggen. De wetgever, de regering en de overige overheidsorganen nemen de bepalingen van de Grondwet in acht. De wetgevende macht wordt door De Nationale Assemblée en de regering gezamenlijk uitgeoefend. DNA is van cruciaal belang om de democratische rechtstaat in stand te houden. In het kader van 46 jaar Staatkundige onafhankelijkheid heeft de Communicatie Dienst Suriname (CDS) een reeks van gesprekken gevoerd met verschillende DNA-leden. Op maandag 22 november 2021 hebben Miquella Soemar-Huur en Asiskumar Gajadien hun inzichten gegeven.

Soemar-Huur meent dat de verzelfstandiging na een dekolonisatieproces in redelijke mate tot stand is gekomen. De politica zegt verder dat politici niet alleen op podia moeten verkondigen dat de mens de belangrijkste hulpbron is. “Wij als mens moeten het centraal punt zijn voor ontwikkeling van de natie”, aldus de volksvertegenwoordiger. Het DNA-lid accentueert dat vaderlandsliefde verder versterkt moet worden. “Ik denk dat eensgezindheid binnen de multi-etnische samenleving de belangrijkste component is om Suriname verder te ontwikkelen. Wij moeten de woorden ‘Mi kondre tru, mi lobi yu’ omzetten in liefde en eenheid”, accentueert Soemar-Huur.

Asiskumar Gajadien memoreert de onafhankelijkheid als een moment dat niet genoeg draagvlak genoot van het volk en niet in voldoende mate was voorbereid. “De voorlinie die actief betrokken was bij de voorbereiding van de onafhankelijkheid, heeft ook bevestigd dat wij nog niet ready waren, maar belangrijker is dat we het proces doorlopen hebben. Nu moeten wij alles in werking stellen om Suriname te ontwikkelen”, merkt de politicus op. Hij geeft aan dat de natie een proces van vallen en opstaan heeft meegemaakt, waarvan een militaire coup en de Binnenlandse Oorlog ook onderdeel van zijn geweest. Gajadien zegt dat het van bijzonder belang is om de vrijheden van de mens te waarborgen. De eenheidsgedachte moet beter tot uiting komen stelt de politicus. “Ik ben een dya dya Srananman, voor mijn land zal ik werken en sterven”, aldus het lid van het Hoge College van Staat.

Beide volksvertegenwoordigers roepen de samenleving op om geduld te hebben met de huidige sociaaleconomische situatie. Het land bevindt zich in een met geen pen te beschrijven crisis. De regering is de chaos aan het opruimen en de economie aan het herstellen. Gajadien zegt dat het van cruciaal belang is om de menselijke hulpbronnen goed te gebruiken om een leefbaar Suriname te creëren. “Wij moeten Suriname waardig blijven uitdragen met onze culturele diversiteit,” merkt hij op. Soemar-Huur geeft aan dat gemeenschapszin en burgerparticipatie de edelstenen zijn voor verdere ontwikkeling van de Republiek Suriname.