De Boodschap
Kabinet van de President

DNA-voorzitter Marinus Bee bespreekt wateroverlast binnenland

Recentelijk zijn laaggelegen dorpen achter de Afobakastuwdam ondergelopen en hebben te kampen met wateroverlast. Tijdens het SRS opbelprogramma van maandag 25 april 2022 “Bel, Tak Nanga Deng Tiri Man”, besprak de assembleevoorzitter de inzichten hierover.

Een issue die de aandacht heeft van de regering en besproken wordt in de Nationale Assemblee (DNA) betreft de wateroverlast in het binnenland. Er werd ook heel snel besloten dat een parlementaire delegatie de mensen van de getroffen gebieden bezoekt. “Het was niet de bedoeling te zoeken naar een schuldige maar om gezamenlijk met het plaatselijk gezag te komen tot een duurzame oplossing”, stelt de parlementsvoorzitter.

Aangezien Suriname een van de kwetsbare landen is voor de gevolgen van klimaatsverandering, is deskundige kennis hierover belangrijk om een effectief beleid te vormen met de bijbehorende wetten”, stelt voorzitter Marinus Bee. Daarnaast moet er dringend gehandeld worden om de mensen in het nodige te voorzien. Velen zitten ook zonder werk vanwege het feit dat de werkplaatsen onder water liggen. Het is belangrijk dat de mensen zich gehoord voelen. Samenwerking van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, de Staatsolie Maatschappij Suriname, en het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) heeft ervoor gezorgd dat de mensen van het hoognodige worden voorzien.