De Boodschap
Defensie

Stimuleren onderlinge cohesie en vriendschap met 35ste jaardag Infanterie

Met een defilé, parade en een sportdag is op 21 en 22 april 2022 op speciale wijze de 35ste jaardag van het 33ste infanteriebataljon van de Landmacht van het Nationaal Leger herdacht. 

“15 april, de oprichtingsdag van de Infanterie, is een heel bijzondere dag voor het Nationaal Leger. Het markeert de start van de operationele eenheid, de grondtroepen”, zegt commandant luitenant-kolonel Ashokkoemar Jagdew van de Landmacht. Deze dag staat bekend als de Dag der Infanterie. Binnen de Infanterie hebben compagnieën gecombineerd deelgenomen aan de verschillende sportactiviteiten. Dit was om de cohesie en vriendschap onderling te stimuleren en om hiermee verder te groeien naar een professionelere organisatie.

De eenheden waren verdeeld in onder andere: tijgers, legu en PB. Als winnaar is uitgeroepen de groep van de tijgers. Het infanteriebataljon is in de periode van de binnenlandse oorlog opgericht. Het bestaat uit de gevechtstroepen van de Landmacht die voor de grensbewaking en het overheidsgezag gestationeerd zijn langs de grenzen en in het binnenland. De huidige bataljonscommandant is majoor Ronny Jhinkoe. De eerste bataljonscommandant bij de oprichting was kolonel Adolf Jardim. Vermeldenswaard is dat meerdere ex-bevelhebbers leiding hebben gegeven aan het infanteriebataljon.