De Boodschap
Kabinet van de President

DNV-directeur Ramlall: “Natuurrampen dreiging voor nationale veiligheid”

Suriname treedt deze maand op als gastland voor de 14e vergadering van de Technische Adviescommissie (TAC) van het Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA). Deze vergadering vindt plaats van 17 tot en met 21 april, met een deelname van 26 landen. Zowel het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) als het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) zal hierbij betrokken zijn. Het wordt de eerste fysieke TAC-bijeenkomst na de covidpandemie. De TAC heeft een adviserende rol, onder meer over zaken die verband houden met strategieën voor het mobiliseren van middelen, herziening van het werkprogramma en programma-ontwikkeling. Suriname is in 2022 voorzitter geweest van de TAC. DNV-directeur Shivanand Ramlall noemt het cruciaal om samenwerkingsvormen te onderhouden om beleid te ontwikkelen voor rampenbeheersing.

CDEMA is een regionaal intergouvernementeel agentschap voor rampenbeheersing binnen de Caricom. De in 1991 opgerichte organisatie heeft als primaire verantwoordelijkheid: het coördineren van noodhulp en hulpinspanningen aan deelnemende staten, die met rampen te maken krijgen. De vergadering van de TAC wordt één keer per jaar gehouden, en wel altijd voor de start van het orkaanseizoen. “Wij zijn ons er terdege van bewust dat het belangrijk is om als regio samen te werken om het hoofd te kunnen bieden aan natuurrampen die een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid”, aldus de DNV-directeur.

De functionaris merkt op dat de integraliteit van veiligheidsdomeinen thans anders moet worden bekeken. “Veiligheid behelst veel meer dan de militaire verdediging van het eigen grondgebied en soevereiniteit tegen vijandelijke legers en het zorgdragen voor de openbare orde, rust en veiligheid door de politie en andere veiligheidsorganisaties. Wij kunnen het ons niet langer veroorloven om op een klassieke wijze naar veiligheidsvraagstukken te kijken.” De directeur geeft aan dat transnationale georganiseerde criminaliteit, cybercriminaliteit en de negatieve effecten van natuurrampen enkele van de nieuwe dreigingen zijn voor de nationale veiligheid. “In het kader van rampenbestrijding en -beheersing is gefragmenteerd beleid funest”, accentueert directeur Ramlall.

In een eerder gesprek heeft NCCR- coördinator Jerry Slijngard opgetekend dat Suriname een goede én intensieve samenwerking heeft met CDEMA. “De samenwerking beperkt zich niet alleen tot het helpen van elkaar bij rampenbeheersing, er worden ook trainingen gegeven”, aldus de NCCR-coördinator. Ramlall merkt op dat NCCR administratief ressorteert onder DNV, maar een proactieve rol heeft als orgaan om bij rampen of crises in te komen. De DNV-directeur onderstreept dat de beraadslagingen tijdens de TAC-meeting Suriname zullen moeten helpen om efficiënt en effectief beleid op het gebied van rampenbeheersing uit te stippelen. Hij zegt verder dat Suriname moet werken aan een integrale risico- en situatieanalyse met betrekking tot rampenbeheersing. “Er moet ook een integraal kader voor informatie- en managementsystemen inzake rampen worden opgezet.”