De Boodschap
Kabinet van de President

Imkers getraind in kwaliteitsverbetering honing

Tweeëntwintig imkers hebben kennis opgedaan inzake voedselveiligheid. De groep heeft hiertoe op woensdag 12 april 2023 de training “Voedselveiligheid” in het kader van de Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) gevolgd. Deze training – een initiatief van de afdeling Bijenteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) – heeft plaatsgevonden in het SAIS-gebouw. Het hoofddoel is de bijenteelt in Suriname te brengen naar de nodige standaarden om met het uiteindelijke product toegang te verkrijgen tot de internationale markt.

De training is verzorgd door Peter van Oostveen en bestond uit zowel een theoretisch als praktisch gedeelte; het laatste betrof een veldbezoek bij een imker, waarbij er uitleg betreffende voedselveiligheidsaspecten werd gegeven aan de participanten. Farah Debie, coördinator afdeling Bijenteelt, noemt de training “erg belangrijk”. Volgens haar hebben veldonderzoeken uitgewezen dat er nooit eerder een HACCP-training is verzorgd voor imkers.

“Aangezien voedselveiligheid een belangrijk aspect is van voedselproductie en -verwerking, zijn bewustwording en training van groot belang om te kunnen voldoen aan internationale normen,” aldus Debie. Volgens haar is het van wezenlijk belang dat de imkers weten waarop er gelet moet worden bij bijenteelt, daar honing een product is dat geconsumeerd wordt door de mens.

Het waarborgen van de voedselzekerheid en -veiligheid voor zowel de lokale als internationale markten is een belangrijke taak van het ministerie van LVV. Dit wordt onder andere bereikt door het verzorgen van trainingen voor agrariërs teneinde de veiligheid en kwaliteit van agrarische producten te garanderen, door handhaving van de geldende wettelijke voorschriften.

Landbouw-directeur Soedeshchand Jairam merkt op dat er veel potentie zit in de honingproductie. Volgens hem moet zowel de lokale als de internationale markt worden voorzien. Ook directeur Jairam legt de nadruk op de hoge standaarden die vereist zijn bij de verwerking tot eindproduct. “We moeten de markt vergroten door het opvoeren van de veiligheid”, aldus de LVV-functionaris, die de VN Voedsel en Landbouworganisatie (FAO) bedankte voor haar ondersteuning in het realiseren van dit project.