De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

Doorlichting EBS door Ernst & Young afgerond

In het kader van het IMF-programma is er in de afgelopen periode door het accountancybedrijf Ernst & Young een doorlichting uitgevoerd van de NV EBS. Een belangrijk onderdeel daarvan is het bepalen van de kostprijs van de EBS. Daarbij zijn ook de mogelijke kostenbesparingen en verbeterpunten in kaart gebracht.

De analyses van Ernst & Young wijzen uit dat de huidige kostprijs gelijk is aan SRD 2.49 per kWh. Dit ligt 130.7% hoger dan het huidige gemiddelde tarief van SRD 1.08 per kWh. Tegelijkertijd constateert Ernst & Young dat er belangrijke besparingen en efficiëntie maatregelen mogelijk zijn. Deze kunnen de kostprijs verlagen naar SRD 1.43 per kWh. In dat geval zou het tarief uitkomen op een 32.3% verhoging ten opzichte van het huidig tarief.

Het rapport van Ernst & Young is openbaar en is te downloaden van de website van de Energie Autoriteit Suriname (EAS) – www.eas.sr.

De belangrijkste door Ernst & Young geïdentificeerde verbeteringen zijn als volgt:

  1. In plaats van zelf goedkoper op te wekken koopt de EBS 65% duurdere stroom in van SPCS. Dit leidt tot lage benutting van de recent opgeleverde centrale.
  2. De financiële administratie van de EBS moet dringend gereorganiseerd worden. Het meest recente goedgekeurd jaarverslag is van 2018. Er is een financiële transformatie nodig om te kunnen komen tot tijdige en accurate financiële rapportage.
  3. Ogane (de LPG poot van de EBS) is zeer verlieslatend wat wordt veroorzaakt door de lage verkoopprijs en de hoge premiums die worden betaald bij de gasinkoop aan GEF. Het advies is het inkoopcontract te herzien en Ogane los te koppelen van de EBS.
  4. Er bestaan verschillende conflicts of interest binnen de Raad van Commissarissen en het management. Het toezicht zal verbeterd moeten worden en er zal een opvolgingsplanning moeten komen. Het governance beleid dient te worden herzien.

Stakeholders uit de energiesector en daarbuiten zullen in de komende periode actief worden benaderd door de EAS, om vraagstukken te bespreken en samen te werken aan effectieve oplossingen in de energiesector. De EAS opgericht in maart 2016, in 2020 geoperationaliseerd, is het toezichthoudend en aansturend orgaan in de energievoorzieningssector voor ons land. Een onafhankelijke instantie, die de energievoorzieningssector reguleert, controleert, informeert en adviseert.