De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

EAS publiceert status Elektriciteitsvoorziening

Eerder dit jaar zijn de voorbereidingen getroffen om op kwartaalbasis een rapportage te geven over de elektriciteitsvoorziening in Suriname. Deze kwartaalrapportages zijn noodzakelijk om de energiesector verder te ontwikkelen en verduurzamen. De eerste kwartaalrapportage is reeds gepubliceerd op de website van de Energie Autoriteit Suriname (EAS), om de samenleving en alle actoren in de energiesector te informeren over de lopende ontwikkelingen.

Deze eerste publicatie van voorlopige cijfers van het derde kwartaal van dit jaar, is een weergave van gegevens die zijn aangeleverd door belangrijke instanties in de energiesector, zoals Energiebedrijven Suriname NV (EBS), het ministerie van Financiën en Planning, en Staatsolie Power Company Suriname NV (SPCS). En is in overeenstemming met de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in de Elektriciteitswet van 2016.

Dave Abeleven, Directeur EAS zegt het volgende: “Het betreft betrouwbare informatie uit de eerste hand en is een goede stap in de richting waar wij de energiesector naartoe willen brengen. Een mijlpaal waar wij trots op mogen zijn als samenleving, omdat dit betekent dat wij daadwerkelijk stappen maken om te groeien in de komende periode.”

Het doel van deze periodieke publicatie is tweeledig. Het bevordert de transparantie binnen de elektriciteitssector, biedt toegankelijke informatie voor belanghebbenden en het publiek, en vergroot de verantwoording en het vertrouwen binnen de sector. Tevens dient het als waardevolle bron van informatie voor beleidsmakers, investeerders en andere betrokkenen, die zo weloverwogen beslissingen kunnen nemen en bijdragen aan de groei en stabiliteit van de sector. In de toekomst worden de kwartaalrapportages verder uitgebreid, waardoor een nog diepgaander inzicht in de elektriciteitsvoorziening sector van Suriname wordt geboden. Een belangrijke stap in de bevordering van transparantie en informatievoorziening binnen de sector.

Uitkomsten eerste kwartaalrapportage

In het derde kwartaal van 2023 is de status van de elektriciteitsvoorziening in Suriname gekenmerkt door een precaire financiële situatie, met aanzienlijke uitdagingen op het gebied van financiering en stijgende kosten. De snelle depreciatie van de Surinaamse dollar (SRD) heeft geleid tot een groeiende kloof tussen de gemiddelde kosten en het gemiddelde elektriciteitstarief, ondanks de minimale tariefaanpassingen in juni 2023 (verhoging basistarief voor alle categorieën, verhoging verbruikstarief voor grootverbruikers). Deze kloof wordt met name verergerd door de stijgende kosten van Heavy Fuel Oil (HFO), inflatie en valutaschommelingen.

Opvallend is dat de elektriciteitstarieven minimaal werden aangepast in juni 2023, en er geen tariefveranderingen gepland staan voor het derde en vierde kwartaal van 2023. Daarnaast wordt vanaf 1 november 2023 een btw van 5% toegevoegd aan de elektriciteitsrekening. Een significante ontwikkeling betreft de geleidelijke afbouw van subsidies (kortingen) voor niet-huishoudelijke klanten (klein-commercieel) en huishoudelijke klanten die niet in aanmerking kwamen voor het Overbruggingstarief (OBT). Dit heeft geleid tot een verandering in de subsidies die in juni 2023 zijn toegekend, met een verdere afbouw in de komende maanden tot en met december 2023.Wat betreft de financiering, heeft de overheid in de goedgekeurde suppletoire begroting 2023 een bedrag van SRD 3.264.000.000, – begroot voor elektriciteitssubsidies, welke neerkomt op ongeveer 3,5% van de GDP van Suriname. Hierin is ten opzichte van 2022 en 2021 geen significante verbetering opgetreden. Tot en met augustus 2023 heeft de overheid ongeveer SRD 2,44 miljard aan subsidies voor elektriciteit betaald. Voor de resterende periode tot en met december 2023 wordt nog ongeveer SRD 820 miljoen aan subsidies verwacht.

Deze ontwikkelingen benadrukken de uitdagingen op het gebied van financiering en kostenbeheersing in de elektriciteitssector van Suriname. Het blijft belangrijk om een evenwicht te vinden tussen financiële stabiliteit en het handhaven van een betaalbare en betrouwbare elektriciteitsvoorziening voor alle klanten.