De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

ECD sluit winkel in ressort Weg naar Zee

De Economische Controle Dienst van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), heeft een winkel in het ressort Weg naar Zee gesloten vanwege een ernstige onhygiënische situatie en economische delicten. De zaak is gesloten op 7 november 2023.

Tijdens nacontrole werkzaamheden door de ECD is gebleken dat de vergunninghouder zich aan geen van de eerder gemaakte afspraken heeft gehouden. Er zijn sigaretten zonder accijns zegels aangetroffen. Daarnaast is de eigenaar niet in het bezit van een vergunning voor het verkopen van alcoholische dranken. De goederen zijn in beslag genomen door de ECD.

Verder zijn er niet gekeurde weegschalen aangetroffen. De vergunninghouder is erop geattendeerd om alle bovengenoemde te herstellen, alvorens er toestemming wordt gegeven om de zaak te openen.

Consumenten en ondernemers kunnen hun klachten blijven indienen op de afdeling Consumentenzaken via het verkort nummer 1940 en +5978530915 (Whatsapp).