De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

EBS neemt zonne-energiecentrale Nickerie in gebruik

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) richt zich in haar strategie richting 2030 onder andere op het verder invulling geven aan een duurzame energievoorziening voor de Surinaamse samenleving. In dit kader heeft op zondag 26 juni 2022 de ceremoniële inbedrijfstelling van de EBS zonne-energiecentrale in het rijstdistrict Nickerie plaatsgehad. Dit project is onderdeel van een leningsovereenkomst tussen de Caribbean Development Bank (CDB) en het ministerie van Financiën en Planning, met als doel de energievoorziening in Suriname te versterken en verbeteren.

In november 2019 vond na openbare aanbesteding de officiële ondertekening plaats met het bedrijf SUMEC Group Corporation voor de constructie van twee zonnepanelen centrales, een te Coronie en een in Nickerie. In februari 2020 werd simultaan, in zowel Coronie als in Nickerie, een aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Met de oplevering van de eerste zonne-energiecentrale in Nickerie is het eerste CDB deelproject afgerond.

De zonne-energiecentrale bestaat uit 6080 stuks zonnepanelen, met een totaal geinstalleerd vermogen van 2.3 MegaWatt piek (MWp) en een back-up capaciteit van 1000 kilowattuur (kWh)  (1 a 2 uren). Met de 21 Megawatt (MW) opwekcentrale te Clarapolder, bestaat het totale geinstalleerd vermogen in Nickerie met de ingebruikname van de zonne-energiecentrale nu voor 10% uit zonne-energie.

EBS zal zich blijven inzetten om een bijdrage te leveren aan een schoon milieu en een duurzame energievoorziening te garanderen aan haar klanten.