De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Officiële ingebruikname praktijklokalen STS Nickerie

Op zondag 26 juni 2022, vindt de officiële ingebruikname van vier praktijklokalen van de LBO Surinaamse Technische School Nickerie (LBO STS Nickerie) plaats. De opening zal geschieden door president Chandrikapersad Santokhi. Dit in aanwezigheid van minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC). Als onderdeel van het Technical and Vocational Education and Training (TVET) project dat momenteel door het MinOWC wordt uitgevoerd is de realisatie van vier praktijklokalen van LBO STS Nickerie tot stand gekomen.

Het TVET-project, gefinancierd door de Islamic Development Bank (IsDB) heeft als doelstelling het Lager Beroepsonderwijs (LBO) te verbeteren. Middels de implementatie van dit project wil de regering een gunstig klimaat creëren, waarbij het verwerven van vaardigheden en de inzetbaarheid van afgestudeerden van het Beroepsonderwijs wordt verbeterd. Binnen dit project worden er 39 praktijklokalen op een twaalftal scholen bijgebouwd of gerenoveerd en voorzien van machines en gereedschappen. De 39 praktijklokalen zijn verspreid over 6 districten te weten te Wanica, Paramaribo, Marowijne, Commewijne, Saramacca en Nickerie.

Enkele maanden geleden hebben bewoners van het district Commewijne de officiële ingebruikname van praktijklokalen op de LBO Meerzorg mogen meemaken. Om het TVET-project nader uit te voeren gaat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur over tot de officiële ingebruikname van de praktijklokalen op LBO S.T.S.-Nickerie in het district Nickerie.

LBO S.T.S.-Nickerie is op 1 oktober 1982 opgericht en telt 240 leerlingen en 40 leerkrachten. Het schoolcomplex bestaande uit 27 leslokalen en 10 praktijklokalen wordt ook gebruikt door de Avond Middelbare Technische Opleidingen (AMTO) en Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling en (SAO).

Oorspronkelijk bestond LBO STS Nickerie uit 9 praktijklokalen bestemd voor de studierichtingen Electrotechniek, Gawasa, Bouwkunde, Voertuigentechniek en Werktuigbouwkunde. Voor de drie laatstgenoemde studierichtingen zijn de praktijklokalen gerenoveerd en is er één praktijklokaal bijgebouwd voor de studierichting Lassen. De bouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd door het bouwbedrijf Dundas N.V. onder toezicht van het supervisie bedrijf Sintec N.V. De praktijklokalen zijn voorzien van nieuwe geavanceerde machines en handgereedschappen welke geleverd en geïnstalleerd zijn door een internationaal bedrijf genaamd Gemco International B.V. In het verlengde van dit project zullen de leerkrachten van het Beroepsonderwijs ook getraind worden in het werken met de nieuwe machines en handgereedschappen in de periode juli t/m augustus 2022.

De totale kosten voor de bouw en inrichting van de 39 praktijklokalen bedragen USD 4.3 miljoen voor de bouwwerkzaamheden en USD 4.4 miljoen voor de aanschaf van de machines en handgereedschappen. Voor de bouwwerkzaamheden en aanschaf van de machines ten behoeve van LBO STS Nickerie is er respectievelijk USD 440.000 en USD 435.000 besteed, wat neerkomt op een totale investering van USD 875.000. De bouw is gestart op 28 september 2020 en heeft 16 maanden geduurd.

De regering-Santokhi/Brunswijk richt haar beleid op het verbeteren van het Beroepsonderwijs conform internationale ontwikkelingen. De studenten moeten opgeleid worden om een adequate bijdrage te kunnen leveren aan de verschillende productiesectoren op de nationale en internationale arbeidsmarkt. Het beleid richt zich ook op het vergroten van het aanbod van beroepsonderwijs in met name de concentratiegebieden in zowel de districten als het verre binnenland. De 39 praktijklokalen zijn daarom onderverdeeld over de 6 districten. Het ministerie tracht in de komende periode de ingebruikname van praktijklokalen op de scholen H.J. De Vries, Praktijk Centrum Lelydorp, en Praktijk Centrum Drambrandersgracht te verwezenlijken.

Momenteel is er een tweede project in uitvoering, waarbij er praktijkcentra worden opgezet in Apoera, Atjoni en Brokopondo. Uit voortgangsonderzoek is immers gebleken dat ouders/opvoeders, leerlingen en leerkrachten het decentralisatiebeleid voor het vestigen van scholen in de omgeving waar zij verblijven toejuichen. Nu er meer praktijklokalen gebouwd zijn en voorzien zijn van machines en materialen, kunnen de leerlingen in hun omgeving de nodige training/scholing volgen. Het decentralisatiebeleid van de regering op het gebied van onderwijs, zal derhalve onverkort worden voortgezet om het onderwijs aan te bieden aan haar bevolking in hun leef- en woongebieden. Dit met inachtneming van de randvoorwaarden welke nodig zijn om talentgericht onderwijs aan te bieden welke aansluit bij de huidige eisen van de 21ste eeuw.