De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

ECD doet winkelcontrole in Brokopondo

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft controlewerkzaamheden uitgevoerd in Brokopondo. Er zijn enkele overtredingen geconstateerd. De controle is op woensdag 25 januari uitgevoerd.

Tijdens de controle is gebleken dat de producten veelal niet voorzien zijn van een prijs. Daarnaast is er sprake van prijsopdrijving op spijsolie en water. De prijscalculatie is samen met de winkeliers gepleegd en terstond moesten de prijzen worden teruggedraaid. De ECD heeft ook een begeleidende taak, dus de winkeliers worden begeleid, vooral wanneer blijkt dat ze bepaalde overtredingen niet bewust hebben gepleegd.