De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

ECD doet controle in Saramacca en Coronie

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft controlewerkzaamheden uitgevoerd in Saramacca en Coronie. Tijdens de werkzaamheden is geconstateerd dat de winkeliers geen inkoopnota’s kunnen overleggen, omdat zij aangeven dat de importeur/distributeur die niet aan hen hebben verstrekt. De controle is op donderdag 26 januari gevoerd.

Wettelijk is vastgelegd, dat er van alle producten die worden ingekocht er een degelijke inkoop nota aantoonbaar moet zijn. Deze nota moet kunnen worden aangetoond, wanneer de ECD de winkelcontrole doet. Alleen op deze manier kunnen de ECD- ambtenaren nagaan of de verkoopprijs, die de winkelier hanteert binnen de vastgestelde winstmarge is. Vermeldenswaard is dat de inkoopnota altijd voorzien moet zijn van de naam van het bedrijf, de naam van de verkoper, het product, de hoeveelheid, de prijs en contactnummer van de importeur/distributeur.

Verder is ook gebleken dat de weegschalen, die worden gebruikt niet goed werken. Het gaat in deze om hele oude weegschalen van ouder dan 3 jaar, waardoor het juiste gewicht niet kan worden weergeven. Deze weeginstrumenten moeten worden vervangen. Ook waren niet alle producten voorzien van een prijs. Een duidelijke prijsaanduiding is volgens de wet verplicht. In het district Coronie zijn er geen ongeregeldheden geconstateerd.