De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

ECD doet winkelcontrole in Wanica

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft controlewerkzaamheden uitgevoerd in het district Wanica. De actie richtte zich meer op winkels te Leiding, waarbij prijzen van onder andere basisgoederen werden gecontroleerd. Er zijn enkele overtredingen geconstateerd. De controle is op maandag 30 januari uitgevoerd.

Tijdens de controle is gebleken dat er sprake was van prijsopdrijving op babyvoeding met name phosphatine. De prijscalculatie is samen met de winkelier gepleegd en terstond moesten de prijzen worden teruggedraaid. Daarnaast is er een partij smeerex van de schappen gehaald, omdat de winkelier geen vergunning heeft om pesticide te verkopen. De ECD heeft ook een begeleidende taak. De winkeliers worden dus worden begeleid, vooral wanneer blijkt dat zij bepaalde overtredingen niet bewust hebben gepleegd.