De Boodschap
Kabinet van de PresidentSociale Zaken & Volkshuisvesting

Sociale voorzieningen worden gedigitaliseerd

De regering gaat van start met het uitkeren van een additionele koopkrachtversterking, namelijk het Social Beneficiary Program of Sociaal Programma. Dit betreft de transitie van object naar subjectsubsidie waarbij kwetsbare huishoudens digitaal een koopkrachtversterking zullen ontvangen van SRD 1.800. Het project is op 31 januari 2023 gelanceerd door president Chandrikapersad Santokhi op het parkeerterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo).

Het is een mijlpaal en de eerste stap richting volledige giralisering van de sociale voorzieningen. “Als onderdeel van dit programma, is het transformatieproces, van betalingen van ‘kas naar giraal’ ingezet,” zegt president Santokhi. Hij is van mening dat met minder contant geld de koers niet negatief beïnvloed wordt.
De koopkrachtversterking van SRD 1.800 is apart van de reguliere uitkeringen die de zwakke huishoudens al ontvangen. De overstap van object- naar subjectsubsidie maakt het mogelijk de subsidie te bieden aan de meest kwetsbare groepen. Er wordt van het MoniKarta systeem van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) gebruik gemaakt zodat de betalingen giraal worden gedaan.

Het is de bedoeling tijdelijk gebruik te maken van het MoniKarta systeem. Hierna zal worden overgestapt naar een eigen systeem voor het overmaken van de middelen zodat men efficiënt en effectief de gelden kan ontvangen waarop men recht heeft. De mensen hoeven niet meer te wachten om de middelen elk kwartaal te ontvangen vooral in personen van verafgelegen gebieden. Het digitaal systeem zorgt ook ervoor dat er kan worden afgebakend als de kaart wordt gebruikt voor verspilling en gokspel. Het vormt onderdeel van opvoeden en het begeleiden van een gezin, om te kunnen kiezen wat primair is en wat secundair is.