De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale SamenwerkingKabinet van de President

ECLAC wil Caribische lidstaten veerkracht helpen opbouwen

In het kader van de Caribbean Development Roundtable (CDR) en de 29ste Caribbean Development and Cooperation Council (CDCC) welke van 12 t/m 14 oktober in Suriname worden gehouden is de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied, ECLAC, momenteel in Paramaribo om de problemen waarmee het Caribisch gebied, inclusief Suriname, wordt geconfronteerd te bespreken. ECLAC is een regionale commissie van de Verenigde Naties, opgericht om economische en sociale ontwikkeling van de regio te bevorderen. Dit tracht zij te bereiken door middel van het Caribbean Resilience Fund (CRF) als vehikel.

 De eerste bespreking is de 7e Caribische Ronde Tafel bespreking (CDR). Dillon Alleyne, plaatsvervangend directeur van ECLAC’s subregionaal hoofdkantoor voor het Caribisch gebied, zegt dat de CDR een bijeenkomst is waarbij er wordt gekeken naar de regionale financiële issues van de regio tegen de achtergrond van covid-19 en andere problemen. Voor de financiële issues en andere kwetsbaarheden van het Caribisch gebied is het CRF bedacht, waaruit de landen kunnen trekken om hun economie te sterken en andere kwesties aanpakken. De tweede meeting betreft de politieke bijeenkomst van de CDCC en is er een van voornamelijk de ministers van Buitenlandse Zaken van het Caribisch gebied.

Sheldon McLean, coördinator van de unit Handel en Economische Ontwikkeling van het subregionale hoofdkantoor, legt de nadruk op het belang van ECLAC voor Suriname en de regio. Hij merkt op dat gedurende de discussies van woensdag het feit is benadrukt dat de Caribische lidstaten verantwoordelijk zijn voor slechts 0,11 % tot 0,9% van de wereldwijde koolstofuitstoot, maar dat zij het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Het voorstel van ECLAC is dat het Caribisch gebied veerkracht opbouwt door betaalbare financiering aan te trekken uit een groot aantal fondsen, die samen de middelen tegen lagere rentetarieven beschikbaar kunnen stellen aan de lidstaten.

“Wanneer er voldoende vraag is in een sector, heb je andere sectoren die evenwicht kunnen creëren en voor economische groei kunnen zorgen. Dit zorgt dan ook voor ontwikkeling en toenemende welvaart”, stelt McLean. Hij merkt op dat werkgelegenheid een cruciale rol speelt. Het verhoogt het inkomen en de consumptie en kan zorgen dat mensen die binnen of onder de armoedegrens zitten, een fatsoenlijk loon ontvangen. “Dit zijn de kwetsbaarheden die het Caribbean Resilience Fund kan aanpakken en tevens belangrijke sectoren en Caribische economieën, zoals die van Suriname, ondersteunen”, legt de ECLAC-coördinator uit.