De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Economische Controle Dienst bezoekt Boma en Koewarasan

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken heeft op donderdag 8 juli 2021 prijscontroles uitgevoerd in het district Wanica. De actie richtte zich op winkels te Boma en Koewarasan, waarbij prijzen van onder meer basisgoederen werden gecontroleerd. Waarnodig zijn er processen-verbaal opgemaakt, die doorgestuurd zullen worden naar het Openbaar Ministerie en zullen de overtreder zich moeten aanmelden bij een hulpofficier van justitie.

Geconstateerd is dat in enkele supermarkten de prijzen van een aantal goederen niet zijn vermeld. Het gaat dan voornamelijk om producten in de vriezer zoals kip en de zogenoemde Amerikaanse bouten, kipdelen, vlees- en melkproducten en vis(soorten). Voor aanvang van de controle wordt eerst de vergunning van de winkelier nagegaan en ook of er een geldige vergunning is voor de verkoop van alcoholische drank.

In geval e winkelier de vergunningsvoorwaarden niet naleeft of zich niet heeft gehouden aan het aanduiden van de prijzen, wordt er proces-verbaal opgemaakt. De ECD-ambtenaren geven daarbij aan hoeveel goederen niet voorzien van prijzen. Prijscontroleur Hendrik Singoredjo zegt dat er wel beslag wordt gelegd op de producten, maar dat deze niet worden meegenomen. Ze blijven liggen in de winkel totdat de winkelier de boete heeft voldaan. Indien de winkelier toch ertoe overgaat de producten te verkopen zal de hulpofficier van justitie de sanctie bepalen.

Bij de prijscontrole wordt voornamelijk gewerkt met de aankoopbon en wordt de winstmarge aan de hand van de aankoopprijs van het product berekend. Singoredjo zegt dat winkeliers weleens aangeven dat de aankoopprijzen dagelijks worden verhoogd, echter wordt uitsluitend van de aankoopbon uitgegaan. Burgers die vermoedens hebben van prijsopdrijving kunnen zich wenden tot de afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). Dit kan via de COZA-app of het emailadres.