De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Economische Controle Dienst voert inspecties uit in Para

Winkeliers in het district Para hebben bezoek gehad van de Economische Controle Dienst. Deze werkarm van het ministerie van Economische Zaken is onder meer belast met de controle van consumentenprijzen. Tijdens de inspecties wordt ook nagegaan of men over een geldige vergunning beschikt en of men aan de voorwaarden voldoet. De winkelcontroles vonden plaats op dinsdag 27 juli 2021.

Giovanni Souprayen, ECD-inspecteur 1ste klasse, geeft aan dat vanuit de samenleving klachten de dienst hebben bereikt dat winkeliers in het district aan prijsopdrijving doen. Tijdens de inspecties zijn er ook andere onregelmatigheden geconstateerd. Het gaat om vervallen keuringen op weegschalen en vervallen vergunningen voor de verkoop van op gedistilleerd drank.

Verder bleken aankoopbonnen niet in orde of onvolledig te zijn. Zo ontbreken naam en stempel, is er geen duidelijke omschrijving of is deze in het Chinees. Winkeliers die op de bon zijn geplaatst zullen bij parket om hun boete moeten voldoen.

De ECD doet een beroep op winkeliers om hun zaken in orde te hebben en zich te houden aan de vastgestelde winstmarge. Verder dienen alle producten die ten verkoop worden aangeboden voorzien te zijn van een duidelijk zichtbare prijs. De samenleving kan klachten of onregelmatigheden doorspelen via de app van de afdeling Consumentenzaken (Coza-app). Elke klacht wordt onderzocht en conform de wettelijke regelingen gehandeld.