De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Regering gaat voor breed gedragen financial inclusion

De regering zet zich samen met de bankiersvereniging en BNETS in om meer Surinamers toegang te geven tot het bancaire systeem. Het gaat bij deze samenwerking er concreet om dat onder andere de personen die in het bestand van Sociale Zaken voorkomen, kleine ondernemers en marktventers ook bankzaken moeten kunnen doen. Dit betekent dat zij met een bankrekening ook moeten kunnen profiteren van diensten die banken aanbieden. Hiertoe is er op woensdag 28 juli 2021 een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de bankiersvereniging en de ministers Armand Achaibersing van Financiën en Planning en Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo). Dit gebeurde, op het kabinet van de vicepresident.

De acties binnen het plan zullen ertoe moeten leiden dat Surinamers, ongeacht waar van het land zij zich bevinden, optimaal bankzaken kunnen doen. De samenwerking heeft als doel om meerdere cashpoints (ATM’s) op te zetten, waar ook personen in het achterland makkelijk toegang zullen hebben tot geld. Tijdens de persconferentie die na de ondertekening is gehouden op het ministerie van SoZaVo, hebben verschillende actoren een uiteenzetting gegeven over hoe het systeem zal werken. Op 31 juli 2021 zal met de ingebruikname van een cashpoint te Guyaba het project gelanceerd worden.

Minister Ramsaran zegt dat met dit project het verstrekken van voedselpakketten volledig weg zal komen te vallen. Dit zal door middel van het verstrekken van subsidies aan behoeftigen, via het bancaire systeem. Er zullen op verschillende cashpoints worden opgezet, zodat burgers niet te hoge kosten hoeven te maken om deze te bereiken. SoZaVo-directeur Melitia Sentelia zegt dat financial inclusion al jarenlang een gekoesterde wens is. Zij acht het van eminent belang dat burgers effectief en efficiënt toegang hebben tot het bancaire systeem. BNETS-directeur Kenneth Hendrison noemt het een belangrijke stap om te gaan richting het verbeteren van het financieel landschap in Suriname.