De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Eerste Mexicaanse filmfestival gehouden in Suriname

In de Guesthouse van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) is het eerste Mexicaanse Film Festival gehouden met als doel het bevorderen van de culturele samenwerking en het promoten van culturele diplomatie. Het festival werd op vrijdag 10 mei 2024 georganiseerd door de faculteit Humaniora van de AdeKUS en de Mexicaanse Ambassade in Port of Spain, ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

Tijdens het festival zijn een aantal films vertoond die diverse maatschappelijke onderwerpen belichtten. Middels het vertonen van de films is getracht om aspecten als waarden, normen, wet- en regelgeving, attitudes, emoties, uitdagingen en de cultuur van Mexico tot uiting te brengen.

Minister Albert Ramdin gaf in zijn toespraak aan het zeer te waarderen dat de Mexicaanse ambassade contact heeft gezocht met de AdeKUS voor samenwerking. “Wij moeten meer samenwerking hebben op wetenschappelijk en academisch gebied. Het bevordert een collectieve intelligentie die de grenzen overstijgt, waardoor de impact van onderzoek en innovatie wordt vergroot” benadrukte de bewindsman.

De minister gaf verder mee dat er ook samenwerking mogelijk is op meerdere gebieden, zoals op politiek gebied maar ook functionele samenwerking op het gebied van energie, sport, gezondheid, onderwijs en cultuur en technische samenwerking op het gebied van landbouw. “Door deze synergie kunnen landen mondiale uitdagingen effectiever aanpakken, van klimaatverandering tot pandemieën.”

Minister Ramdin benadrukte het belang van people-to-people samenwerking “De overheid en de private sector zijn samen verantwoordelijk voor ontwikkeling. Binnen de culturele diplomatie is het onderlinge contact belangrijk, waarbij je elkaar beter leert kennen. Met de landen in de regio hebben we op sociaal-, cultureel en maatschappelijk gebied heel veel gemeen en daarom moeten we meer aandacht besteden aan deze banden”, besloot de minister.