De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

EZ-diensten dichter bij de gemeenschap

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft op basis van haar verantwoordelijkheid om ondernemerschap te stimuleren, de dienstverlening dichter bij de Nickeriaanse  en Coroniaanse gemeenschap gebracht. De dienst voor de Waarborg en het Ijkwezen van EZ heeft van maandag 1 tot en met woensdag 3 maart 2021 weegwerktuigen en meetmiddelen geijkt in Nickerie en Coronie.

Ondernemers uit Nickerie en Coronie  hoefden niet naar Paramaribo af te reizen voor het laten ijken en keuren van hun meetmiddelen. Zij zijn gedurende drie dagen in de gelegenheid gesteld om dat te doen.  In Nickerie en Coronie hebben de medewerkers van de dienst voor de Waarborg en het Ijkwezen bij 10 pompstations het apparatuur gecalibreerd.

Ruim 160 ondernemers van supermarkten, bakkerijen en slagerijen hebben zich bij de dependance van EZ in Nickerie aan de van Idsingaweg aangemeld voor het ijken en keuren van de meetmiddelen. Ook zijn er drie weegbruggen gekeurd. De keuringsperiode voor weegwerktuigen en meetmiddelen wordt in de komende periode voortgezet. Ondernemers wordt erop gewezen dat zij hun weegmiddelen tijdig moeten aanbieden voor herkeuring. Indien men niet over een gekeurd meetmiddel in het handelsverkeer beschikt,  levert dit een economisch delict op.