De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

EZ organiseert workshop ter versterking van ontwikkeling MKMO’s

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) stimuleert de economische bedrijvigheid door faciliterend beleid uit te voeren in het bijzonder voor Midden Klein en Middelgrote Ondernemingen (MKMO). Naar aanleiding hiervan is een workshop Micro, Small and Medium Enterprise Development Policy (MSME) gehouden. Hiervoor heeft de regering financiering aangevraagd bij de Caribbean Devolpment Bank (CDB). Tijdens de workshop waren aanwezig de betrokken instanties, stafleden en de directeuren van het ministerie van EZ. Het doel van deze workshop is om bewustwording te creëren betreffende MSME-policy en om de initiële bevindingen van de eerste stakeholders consultatie te presenteren. De opening werd verricht door de projectcoördinator van de MSME Policy Framework, Amit Chandansingh. Op 3 februari 2023 is deze workshop verzorgd door de consultant Michael Julien.

Projectcoördinator Chandansingh zegt dat een aantal beperkingen voor de ontwikkeling van MKMO’s als gevolg van de huidige zwakheden in de ondersteunende omgeving een slechte coördinatie omvatten tussen de verschillende particuliere sectorinstellingen. Dit zorgt voor een aantal zaken waaronder beperkte toegang tot financiering, een ondernemingsklimaat dat wordt gekenmerkt door een hoge mate van bureaucratie, beperkte beschikbaarheid en absorptie van technologie en rigide arbeidsvoorschriften. Betrouwbare informatie over de MKB-sector beperkt ook de analyse en identificatie van prioritaire interventies. Het dichten van deze informatielacunes kan de capaciteit verbeteren om de uitvoering van beleid, programma’s en projecten te monitoren en om resultaten te evalueren.

Naar aanleiding van het bovenstaande is het project “Support to the Government of Suriname to Develop a Micro, Small, and Medium-sized Enterprise Policy” in samenwerking met de CDB in uitvoering. Het doel hiervan is het ontwikkelen van een sociaal-inclusieve en gender-responsieve “MSME Policy Framework” dat kan worden aangenomen en geïmplementeerd door Suriname, om de uitbreiding en vergroting van het concurrentievermogen van de MKMO-sector te bevorderen.

De consultant Julien heeft middels een presentatie aangegeven dat hij diverse gesprekken heeft gevoerd met stakeholders om te komen tot een plan van aanpak. Daarna zal hij overgaan tot het schrijven van het beleid voor de MKMO’s. Dit is de eerste workshop uit een serie van drie. De eerste resultaten hiervan worden in juli verwacht. Het ministerie zal te allen tijde na elk onderzoek de informatie goed evalueren en de resultaten van de rapporten omzetten in workshops en trainingen. Het ontwikkelen van een “MSME Policy Framework” is twee maanden geleden van start gegaan. Directeur Karishma Mathoera van Ondernemerschap benadrukt dat ondernemers altijd ondersteuning nodig hebben en daarvoor zal het ministerie zich inzetten. Dit zal een grote bijdrage leveren aan de economie van Suriname.