De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

FAO en LVV organiseren workshop over pesticide vergiftiging

Vanuit de Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO) is er een workshop gehouden betreffende de verzameling en analyse van gegevens over incidenten met pesticide vergiftiging in boerengemeenschappen in Suriname.

Deze workshop werd verzorgd door professor Lydia Ori van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en FAO-vertegenwoordiger Reuben Robertson, die onderzoekingen op dit gebied heeft verricht in de regio’s Trinidad and Tobago en Belize. De vraag rees of andere landen in het Caribisch gebied dit onderzoek in hun land zouden willen uitvoeren, om informatie te verkrijgen over incidenten met pesticiden vergiftiging. De verkregen informatie zou kunnen leiden tot een beleid ter vermindering van pesticiden vergiftiging voor een duurzamere landbouw en minder armoede op het platteland.

Suriname toonde interesse voor de onderzoekingen van pesticiden vergiftiging, vanwege grote import en gebruik van bestrijdingsmiddelen. In 2021 werd toestemming verleend vanuit de FAO aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) om dit onderzoek uit te voeren in samenwerking met AdeKUS als uitvoerend orgaan.

Er zijn gevallen van incidenten met pesticiden vergiftiging voorgekomen in Suriname en de gerelateerde gevolgen voor de gezondheid met betrekking tot onbedoelde blootstelling aan pesticiden, zijn nog niet volledig bestudeerd. Er werden in vijf (5) districten onderzoekingen gedaan waaronder Commewijne, Paramaribo, Wanica, Saramacca en Nickerie, aangezien in deze vijf districten de meeste agrarische activiteiten plaatsvinden.

Soedeschand Jairam, directeur van Landbouw, gaf tijdens de workshop aan dat de LVV-voorlichters de juiste informatie zullen door sturen naar de boeren over pesticide vergiftiging en hoe gevaarlijk deze is voor de gezondheid van de mens. De directeur verzekerde dat de continuïteit om voedselzekerheid, -en voedselveiligheid te waarborgen en te verbeteren is een pre voor het ministerie.