De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

ECD doet onderzoek aanvraag vergunning

De afdeling Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), houdt zich niet alleen bezig met de controle van prijzen in de winkels maar ook met het onderzoek van vergunningsaanvragen (bedrijfsvergunningen). Het proces van aanvragen van een bedrijfsvergunning begint bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Suriname (KKF).

Na de aanvraag bij KKF worden de aanvragen door bovengenoemde instantie opgestuurd naar de afdeling Bedrijfsvergunning die eveneens valt onder het ministerie van EZ. Het doel van deze afdeling is om de afhandeling van de aanvraag van vergunningen vlotter te doen verlopen. Vervolgens worden de vergunningsaanvragen naar de afdeling ECD opgestuurd voor het verrichten van een buurtonderzoek. Tijdens het onderzoek wordt er naar advies gevraagd aan enkele buurtbewoners. Hierbij geven de buurtbewoners aan als er wel of geen bezwaar is voor de aanvraag.

Vermeld dient te worden dat er een contactbriefje wordt achtergelaten bij het niet aantreffen van de buurtbewoner. Dit houdt in dat er binnen drie dagen contact moet worden opgenomen met ECD. Nadat het onderzoek door de ECD is gedaan, worden de afhandelingsstukken opgemaakt en teruggestuurd naar de afdeling Bedrijfsvergunning. Bedrijfsvergunning stuurt het vervolgens terug naar KKF voor het verstrekken van de vergunning, indien het onderzoek goedkeuring heeft gekregen.