De Boodschap
Kabinet van de President

Feestelijk afsluiting vakantieschoolproject 

In de Paramaribo Zoo is het vakantieschoolproject “Leri nanga prisiri e tyari bun prakseri” feestelijk afgesloten. Pupillen uit de wijken De Boerbuiten, Land van Dijk en Flora mochten voor enkele weken in de vakantie meedoen aan verschillende educatieve workshops en activiteiten. Het initiatief komt van stichting RUMAS, bijgestaan door de directoraten Cultuur, Algemeen Vormend Onderwijs, Sportzaken, en het bureau Gemeenschapsprojecten. De afsluiting vond plaats op woensdag 14 september 2022.

Sport, spel, zwemmen en een talentenronde zijn onderdeel geweest van de afsluiting van het vakantieschoolproject. Ruim 150 kinderen in de leeftijd 8-15 jaar zijn op deze manier in de vakantie beziggehouden. Ook een speurtocht in de binnenstad, waarbij de pupillen kennismaakten met de verschillende monumenten, maakte deel uit van de activiteiten.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur stelde lokalen ter beschikking op de scholen OS Munder, Land van Dijk en Flora B. In de schoolruimten hebben de jongelui voorlichting ontvangen over onder andere seksualiteit, drugscriminaliteit, veilig gebruik van social media en brandveiligheid. Het laatste werd verzorgd werd door de brandweer. “Niet alle ouders kunnen een trip buiten de stad betalen, dus besloten we dit te organiseren om de kinderen niet doelloos thuis te laten”, deelde Jenny Cheuk A Lam als verantwoordelijke voor de organisatie mede.

Vorig jaar werd de vakantieactiviteit alleen voor de kinderen uit De Boerbuiten georganiseerd. Er konden minder kinderen geaccommodeerd worden vanwege de covidpandemie. Het Bureau Gemeenschapsprojecten dat dit jaar de hoofdsponsor was, vroeg om dit jaar andere wijken te betrekken. De stichtingen Wi Kontren en Albuflo van respectievelijk de buurten Land van Dijk en Flora werden op deze manier deel van het vakantieschoolproject 2022. Stichting RUMAS hoopt met steun van sponsoren het project tot een jaarlijks gebeuren te maken.