De Boodschap
Defensie

Leiding Nationaal Leger noemt berichtgeving over voeding militairen misleidend

“Misleidend”. Zo typeert de leiding van het Nationaal Leger de kritiek die de afgelopen dagen via sociale media door de voorzitter van de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM) wordt geuit op de voeding die militairen krijgen tijdens werk. “De berichtgeving is niet alleen misleidend, maar berust ook niet op waarheid. Het is stemmenmakerij om de publieke opinie te beïnvloeden en een negatief beeld te schetsen over het Surinaamse leger”, wordt benadrukt.

Het Nationaal Leger is zich terdege van bewust dat gezonde en gevarieerde maaltijden voor het militair personeel essentieel zijn. Vandaar dat de variatie van de maaltijden in de afgelopen periode is uitgebreid. Voor dit jaar is er SRD 30 miljoen uitgetrokken voor aanbesteding van voeding en zijn er al reeds openbare aanbestedingen gehouden voor de levering van zowel houdbare als niet houdbare levensmiddelen. Op 23 september is er wederom een openbare aanbesteding gepland voor de levering van niet houdbare levensmiddelen.

In de aanbestedingen zijn meerdere soorten voedingsmiddelen meegenomen. De leiding van het Nationaal Leger roept daarom eenieder op, waaronder ook leden van de VRM, om niet opruiend bezig te zijn, maar juist het pad van dialoog en overleg te kiezen om problemen van het leger op te lossen. Immers, dat beoogd inspraak en medezeggenschap, namelijk zaken identificeren, verifiëren, bespreekbaar maken en samen zoeken naar oplossingen.