De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Mondiale cultuur van vrede oogmerk op VN High-Level Forum on the Culture of Peace

Op 6 september 2022 heeft de permanent vertegenwoordiger van Suriname bij de Verenigde Naties (VN), ambassadeur Sunil Sitaldin, een toespraak gehouden op het VN-hoofdkwartier tijdens de VN High-Level Forum on the Culture of Peace namens de Group of Latin America and the Caribbean (GRULAC), waarvan Suriname in de maand september het voorzitterschap draagt.

In lijn met het thema van dit jaar ‘De Cultuur van Vrede en het belang van rechtvaardigheid, gelijkheid en integratie voor het bevorderen van vredesopbouw’ benadrukte de ambassadeur de noodzaak van voortdurende steun aan de versterking van de mondiale beweging ter bevordering van de Cultuur van Vrede, zoals die door de Verenigde Naties wordt beoogd, vooral in de huidige mondiale context.

Op 13 september 1999 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) bij consensus de resolutie 53/243 over de Verklaring en het Actieprogramma voor een Cultuur van Vrede aan. Deze resolutie dient als een universeel mandaat voor de internationale gemeenschap, in het bijzonder het VN-systeem, voor de bevordering van de Cultuur van Vrede en geweldloosheid door de blijvende waarde ervan te onderstrepen die de mensheid, in het bijzonder haar toekomstige generaties, ten goede komt.

Ambassadeur Sitaldin gaf aan dat Vrede een integraal onderdeel is van het menselijke bestaan. “In alles wat we doen, in alles wat we zeggen en in elke gedachte die we hebben, is er een plaats voor vrede. Het ontbreken van vrede maakt onze uitdagingen veel moeilijker. Landen moeten zich daarom blijven inzetten om een cultuur van vrede in het leven van hun respectievelijke gemeenschappen en tussen landen onderling te creëren. Op deze manier kunnen landen voorkomen dat de geschiedenis van oorlog en conflict zich herhaalt. De waarden van geweldloosheid, tolerantie, mensenrechten en democratische participatie in elke man en vrouw moeten landen blijven ontwikkelen”, benadrukte de ambassadeur.

Tot slot, is er in de toepspraak van GRULAC ook verwezen naar het belang om de gronden van conflicten te identificeren en aan te pakken om duurzame wereldwijde vrede te bewerkstelligen. Landen beseffen de dringende noodzaak om de Cultuur van Vrede te bevorderen. “In een wereld waar sociale onrust toeneemt, is er een dringende behoefte aan een mondiale Cultuur van Vrede, de vrede door dialoog en de vrede door geweldloosheid”, aldus ambassadeur Sitaldin.